Anne Applebaum

Amerykańsko-polska dziennikarka, reporterka i publicystka. Laureatka wielu nagród w tym tej najważniejszej dla każdego reportera, Nagrody Pulitzera w kategorii literatury faktu.

Anne Applebaum (po mężu Sikorska) urodziła się w 1964 r. w stolicy Stanów Zjednoczonych. Wychowywała się w nowoczesnej rodzinie żydowskiej. Jej przodkowie wywodzą się z terenów dzisiejszej Białorusi. W 1986 r. zrobiła licencjat z literatury i historii na prestiżowym Uniwersytecie w Yale. Dzięki stypendium Marshalla naukę kontynuowała na London School of Economics, gdzie obroniła dyplom magisterski ze stosunków międzynarodowych. Przed wyjazdem do Polski studiowała również w Oxfordzie.

W 1988 r. zamieszkała w Warszawie, skąd dla najważniejszych zachodnich redakcji (m.in. The Independent i The Economist) relacjonowała upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i przemiany z tym związane. Lata 90-te upłynęły jej niezwykle aktywnie na podróżach i korespondencjach z całej Europy. W 1994 r. miała miejsce premiera pierwszej książki Anne Applebaum, Między wschodem a zachodem. Przez pogranicza Europy, będącej owocem jej wschodnioeuropejskich zainteresowań i doświadczeń. Za ten tytuł autorka została wyróżniona w 1996 Nagrodą im. Adolpha Bentincka.

W nowym stuleciu aktywność zawodowa dziennikarki nie zmalała. Nieustannie krążyła ona między Europą a Stanami Zjednoczonymi, prowadząc korespondencje, relacjonując i komentując bieżące wydarzenia. Ważne miejsce zajęły również w życiu zawodowym Anne Applebaum książki, czego efektem była m.in. Nagroda Pulitzera przyznana reporterce w 2004 r.

W 1991 r. Anne Applebaum wyszła za mąż za Radosława Sikorskiego, polskiego polityka i męża stanu. Dziennikarka biegle mówi po polsku i rosyjsku. Wspólnie z mężem wychowuje dwóch synów, a od 2013 r. jest polską obywatelką. Wraz z rodziną mieszka w Chobielinie pod Szubinem.

Gułag Anne Applebaum – historia na miarę Pulitzera

W 2003 r. wydała Anne Applebaum Gułag, książkę, która uczyniła ją jedną z najważniejszych współczesnych autorek literatury faktu na świecie. Tym tytułem reporterka przypomniała zachodniemu światu prawdę o jednym z najbardziej rozbudowanych systemów represji, zagłady i pracy niewolniczej w dziejach. Prawdę przedstawioną z zadziwiającą precyzją, systematycznie i w oparciu wyłącznie o fakty. W tym właśnie, w ogromie faktów składających się na historię i obraz sowieckich obozów pracy, tkwi siła tego tekstu. Aby powstał Gułag, Anne Applebaum wykonała niezwykłą kwerendę dokumentacyjną, przejrzała tysiące stron archiwów, odbyła wiele podróży i rozmów. Dzięki temu jej książka wręcz przytłacza czytelnika realnością przedstawionego w niej koszmaru. Mimo że narracja samej autorki jest rzeczowa i na pierwszy rzut oka emocjonalnie niezaangażowana, swojemu odbiorcy dziennikarka nie pozwala na dystans. Nie po tym, czego dzięki niej się dowiedział. To wyjątkowo kompletne i holistyczne opracowanie jednej z najciemniejszych kart XX-wiecznej historii było prawdziwym wydarzeniem na światowym rynku wydawniczym. W 2004 r. Gułag Anne Applebaum przyniósł Nagrodę Pulitzera kategorii literatury faktu.

Anne Applebaum Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956

W 2012 r. w ręce czytelników oddała Anne Applebaum Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956, kolejną pozycję poświeconą dziejom totalitaryzmu radzieckiego. Na stronach tej książki Anne Applebaum opisuje, na przykładzie Polski, NRD, Węgier i Czechosłowacji, tworzenie się i utrwalanie nowego powojennego porządku w naszej części Europy. Szczegółowo i analitycznie pokazuje proces instalowania się komunistycznych reżimów z różnych poziomów i perspektyw życia aspołecznego. Cenne jest ukazanie tego momentu również z punktu widzenia jednostek, żywych ludzi, którzy musieli dokonać wybory strategii wobec nowej, powojennej rzeczywistości.

Czerwony Głód Anne Applebaum

Swoją najnowsza, wydaną w 2017 r., książkę pt Czerwony Głód, Anne Applenaum poświęciła największemu, po Holokauście, ludobójstwu minionego wieku. Wywołany, ogłoszoną w 1929 r. przez Stalina, polityką masowej i brutalnej kolektywizacji wsi Wielki głód na Ukrainie, na początku lat 30-tych pochłonął miliony ludzkich istnień. O tym piekle na ziemi, w którym człowieczeństwo zostało zawieszone, a akty kanibalizmu nie były wyjątkami, jest właśnie Czerwony głód Anne Applebaum. Z właściwym sobie profesjonalizmem autorka rekonstruuje tło polityczne Wielkiego Głodu, z którego Stalin uczynił narzędzie swojej władzy i jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. W ZSRR i krajach satelickich wydarzenia na Ukrainie były tematem tabu, a Kreml przez dekady w ramach oficjalne polityki zagranicznej zdecydowanie zaprzeczał zarówno skali jak i przyczynom Głodu.