Anna Bikont
Wyniki wyszukiwania, prezentowane na stronie, dopasowane są do kryteriów wyszukiwania podanych przez użytkownika. Staramy się wyróżniać produkty, które mogą szczególnie zainteresować naszych użytkowników, używając w tym celu oznaczenia Bestseller lub Nowość. Pozycje na liście wyników wyszukiwania mogą być również sortowane - parametr sortowania ma pierwszeństwo nad pozostałymi wynikami.

Polska pisarka i dziennikarka, jedna z najwybitniejszych reporterek ostatnich dekad. Prawdziwa ikona polskiego dziennikarstwa, autorka nagradzanych reportaży i pozycji dokumentalnych. Za dokonania i zasługi odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureatka wielu nagród literackich, której tytuły dwukrotnie znalazły się w finale najbardziej prestiżowej polskiej nagrody literackiej, Nike. Anna Bikont książki wydaje od ponad 30 lat i w jej dorobku znaleźć można wiele ważnych i znaczących pozycji, m.in. biografię wybitnej poetki Wisławy Szymborskiej czy ratującej bohatersko żydowskie dzieci podczas Holokaustu, Ireny Sendlerowej. Jej najnowszy dokument, Cena. W poszukiwaniu Żydowskich dzieci po wojnie, do księgarń trafił w lutym 2022 r.

Pisarka na świat przyszła w 1954 r. w Warszawie. Jej matka, Wilhelmina Skulska, była jedną z najważniejszych osób w powojennym polskim środowisku dziennikarskim. Dla wychowującej się w inteligenckim otoczeniu młodej Anny intelektualne aspiracje i uniwersytecka edukacja były sprawą dość oczywistą. Studiowała dwa kierunki, biologię i psychologię, jednak to ta druga była dziedziną, która budziła w niej prawdziwie naukowe zainteresowanie. Po dyplomie przez jakiś czas pracowała nawet jako asystentka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i mogło się wydawać, że zdecyduje się na karierę akademicką. Ostatecznie jednak poszła w ślady matki i zajęła się dziennikarstwem. Zanim zaczęła jednak wydawać Anna Bikont książki, które przyniosły jej uznanie zarówno czytelników, jak i krytyki, przez lata była przede wszystkim dziennikarką prasową. Zaczynała w opozycyjnym, działającym w drugim obiegu, Tygodniku Mazowsze, z którym współpracowała do samego końca istnienia tytułu, czyli do 1989 r. Później dołączyła do zespołu tworzącego pierwszy niezależny ogólnopolski dziennik, Gazetę Wyborczą, w której publikuje do dziś. Jeszcze w 1990 r. do księgarń trafiło Małe vademecum PeeReLu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990, pierwsza pozycja, której dziennikarka była współautorką. Od tego momentu Anna Bikont książki, samodzielnie oraz w kooperacji z innymi autorami wydaje regularniw, choć nieczęsto, bowiem rzetelność dokumentacyjna i warsztatowa sprawiają, że dobra, wartościowa literatura non fiction nie powstaje szybko. W ciągu dekad swojej działalności reporterskiej, publicystycznej i pisarskiej Anna Bikont zdobyła sobie renomę jednej z najwybitniejszych żurnalistek w naszym kraju, specjalistki od doskonale napisanych i udokumentowanych biografii oraz trudnej tematyki stosunków polsko-żydowskich i holokaustu. Za swoje książki Anna Bikont była wielokrotnie nagradzana, w jej dorobku znajduje się m.in. Europejska Nagroda Książkowa, Nagroda Wielka Fundacji Kultury, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, dwukrotnie publikacja sygnowana jej nazwiskiem znalazła się też w finale Nagrody Literackiej Nike.

Anna Bikont i Pamiątkowe Rupiecie, czyli wszystko o Wisławie Szymborskiej

W 1997 r. we współpracy z Joanną Szczęsną dziennikarka wydała Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny, pierwszą kompleksową biografię polskiej noblistki. Książka była owocem prawdziwie tytanicznej pracy obu autorek, które zgromadziły imponującą wprost dokumentację dotyczącą ich bohaterki – na stronach wydawnictwa powstałego na podstawnie niemal 100 wywiadów z przyjaciółmi i rodziną Szymborskiej i wielu godzin rozmów z samą poetką znaleźć można było także blisko 200 zdjęć dokumentujących jej życie. Jednak największym osiągnięciem reporterek okazało się pozyskanie do projektu samej Szymborskiej, słynącej wszak z niechęci do mówienia o sobie, swoim życiu oraz podejrzliwie patrzącej, szczególnie po przyznaniu jej w 1996 r. literackiej Nagrody Nobla, na każde zainteresowanie jej osobą. Blisko półtorej dekady później opublikował duet Joanna Szczęsna Anna Bikont Pamiątkowe rupiecie, uzupełnioną i jeszcze ciekawszą opowieść o tej jednej z najwybitniejszych postaci XX w. polskiej literatury.

Anna Bikont, Lawina i kamienie, czyli pisarze w drodze do i od komunizmu

Do spółki z Joanną Szczęsną napisała także Anna Bikont Lawinę i kamienie, szalenie interesującą pozycję poświęconą wybitnym polskim literatom, którzy po wojnie dali się uwieść komunistycznej ideologii, jednak ostatecznie spod jej uroku się wyzwolili. Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Kazimierz Brandys, Tadeusz Konwicki, Adam Ważyk należą bez wątpienia do najwybitniejszy polskich twórców XX w., jednocześnie jednak ich postawa i twórczość w pierwszych powojennych dekadach sprawiają, że całościowa ocena ich dokonań jest zadaniem niezwykle trudnym. W ich naznaczonych tragediami XX-wiecznej historii życiorysach nic bowiem nie poddaje się łatwej ocenie ani wartościowaniu i tę swoistą ambiwalencję doskonale udało się autorkom oddać.

Anna Bikont i Sendlerowa

Poza podwójną biografią Wisławy Szymborskiej w bibliografii dziennikarki znajdują się jeszcze inne tytułu poświęcone wybitnym i ciekawym postaciom, w tym jednej z największych bohaterek czasów Zagłady, Irenie Sendlerowej, która razem ze współpracownikami ocaliła od śmierci z rąk hitlerowców blisko 2,5 tys. żydowskich dzieci. Jak pokazuje w swojej książce Anna Bikont, Sendlerowa, choć dokonywała czynów nadludzkich, była tylko człowiekiem, z różnymi słabościami, a nawet małościami. Nie odziera to jednak tej wyjątkowej kobiety z jej wielkości, wręcz przeciwnie, urealnia ją i czyni bliższą czytelnikowi, co w 2018 r. doceniło jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Anna Bikont, Cena i My z Jedwabnego – dwugłos o Zagładzie

W twórczości mającej żydowskie korzenie pisarki ważne miejsce zajmowała zawsze historia Holokaustu i bolesnych polsko-żydowskich relacji. Trzeba przyznać, że nigdy nie bała się ona podejmować trudnych, budzących żywe emocje tematów, co nieraz czyniło z niej cel ataków środowisk narodowo-nacjonalistycznych. W 2004 r. po 4 latach pracy oddała w ręce czytelników Anna Bikont My z Jedwabnego, wstrząsający reportaż opowiadający o zbrodni, której podczas okupacji niemieckiej mieszkańcy Jedwabnego dokonali na swoich żydowskich sąsiadach. Książka powstawała w bardzo gorącym okresie zapoczątkowanym głośną publikacją Jana Grossa pt. Sąsiedzi i stanowi ważny głos w tym dyskursie. Nie mniej drażliwą problematykę dziennikarka porusza w swojej najnowszej książce. Zatytułowała ją znacząco Anna Bikont Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie, ponieważ jak dowodzi zgromadzona przez nią dokumentacja, nierzadko ludzie ukrywający podczas wojny żydowskie dzieci żądali pieniędzy od chcących je odebrać przedstawicieli żydowskich organizacji. Podobnie jak i pozostałe dotykające tragedii Holokaustu tytuły autorki, jest to książka do głębi wstrząsająca, tym bardziej, że zgromadzone przez nią materiały nie pozostawiają złudzeń, co do powojennej rzeczywistości i sytuacji Ocalonych. Cena Anny Bikont to lektura niezwykle trudna i bolesna, jednak zdecydowanie obowiązkowa.