Raporty bieżące

Sortuj po dacie:

Rodzaj:

EBI 11/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legimi S.A.3 czerwca 2022 rokuWersja pdf
ESPI 6/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legimi S.A.3 czerwca 2022 rokuWersja pdf
EBI 10/2022 Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 r.30 maja 2022 rokuWersja pdf
EBI 9/2022 Jednostkowy Raport Roczny za 2021 r.30 maja 2022 rokuWersja pdf
EBI 8/2022 Raport okresowy za I kwartał 2022 r.16 maja 2022 rokuWersja pdf
EBI 7/2022 Objęcia warrantów subskrypcyjnych14 kwietnia 2022 rokuWersja pdf
ESPI 5/2022 Powiadomienia o transakcjach14 kwietnia 2022 rokuWersja pdf
EBI 5/2022 Uchwały podjęte na NWZ Legimi S.A. w dn. 24.03.2224 marca 2022 rokuWersja pdf
EBI 6/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki24 marca 2022 rokuWersja pdf
ESPI 4/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 głosów na NWZ Spółki24 marca 2022 rokuWersja pdf
ESPI 3/2022 Likwidacja spółki powiązanej1 marca 2022 rokuWersja pdf
EBI 4/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy25 lutego 2022 rokuWersja pdf
ESPI 2/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy25 lutego 2022 rokuWersja doc
EBI 3/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej15 lutego 2022 rokuWersja pdf
ESPI 1/2022 Transakcje zbycia akcji15 lutego 2022 rokuWersja pdf
EBI 2/2022 Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.14 lutego 2022 rokuWersja pdf
EBI 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.27 stycznia 2022 rokuWersja pdf
ESPI 17/2021 Transakcje zbycia akcji B. Gola25 listopada 2021 rokuWersja pdf
EBI 16/2021 Raport okresowy za III kwartał 2021 r.15 listopada 2021 rokuWersja pdf
ESPI 16/2021 Zawarcie umowy z NCBiR26 października 2021 rokuWersja pdf
EBI 15/2021 Raport okresowy za II kwartał 2021 r.16 sierpnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 14/2021 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki13 sierpnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 13/2021 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą9 lipca 2021 rokuWersja pdf
ESPI 15/2021 Transakcja zbycia akcji B. Gola29 czerwca 2021 rokuWersja pdf
EBI 12/2021 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 21 czerwca 2021 r.21 czerwca 2021 rokuWersja pdf
ESPI 14/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA 21 czerwca 2021 r.21 czerwca 2021 rokuWersja pdf
ESPI 13/2021 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy31 maja 2021 rokuWersja pdf
EBI 10/2021 Zwołanie NWZA25 maja 2021 rokuWersja pdf
EBI 11/2021 Zamierzone zmiany Statutu Spółki25 maja 2021 rokuWersja pdf
ESPI 12/2021 Zwołanie NWZA25 maja 2021 rokuWersja pdf
ESPI 10/2021 Transakcje zbycia akcji Gola24 maja 2021 rokuWersja pdf
ESPI 11/2021 Zmiana stanu posiadania Kostowski24 maja 2021 rokuWersja pdf
ESPI 9/2021 Zmiana stanu posiadania akcji Legimi S.A.19 maja 2021 rokuWersja pdf
EBI 8/2021 Raport okresowy za 1. kwartał 2021 r.17 maja 2021 rokuWersja pdf
EBI 7/2021 Uchwały ZWZA z 12.05.202112 maja 2021 rokuWersja pdf
EBI 8/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej12 maja 2021 rokuWersja pdf
ESPI 8/2021 Wykaz akcjonariuszy z 5% na ZWZA w dniu 12.05.202112 maja 2021 rokuWersja pdf
ESPI 7/2021 Zbycie akcji - Bartłomiej Gola19 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 5/2021 Zwołanie ZWZA15 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 6/2021 Zamierzone zmiany statutu15 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
ESPI 6/2021 Zwołanie ZWZA15 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 4/2021 Jednostkowy raport roczny za 2020 r.13 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
ESPI 5/2021 Informacja o dofinansowaniu z NCBR12 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 1/2021 Zakres stosowanych zasad DPSN na NewConnect9 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 2/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.9 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
EBI 3/2021 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki9 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
ESPI 4/2021 Zbycie akcji Satus9 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
ESPI 3/2021 Zbycie akcji B. Gola11 marca 2021 rokuWersja doc
ESPI 2/2021 Zbycie akcji Satus24 lutego 2021 rokuWersja doc
ESPI 1/2021 Szacunek danych finansowych za 2020 r.5 lutego 2021 rokuWersja doc
16/2020 Uchwały ZWZA4 grudnia 2020 rokuWersja doc
14/2020 Przedterminowy wykup obligacji serii Y30 października 2020 rokuWersja doc
15/2020 Przydział obligacji serii AA i AB30 października 2020 rokuWersja doc
Raport bieżący 13/2020 Zamiar emisji obligacji serii AA i AB14 października 2020 rokuWersja doc
12/2020 Aktualizacja informacji dotyczących wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta oraz prognoz na rok 202025 sierpnia 2020 rokuWersja doc
11/2020 Przydział obligacji serii Z16 lipca 2020 rokuWersja doc
10/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Legimi S.A. w dniu 13 lipca 2020 r.13 lipca 2020 rokuWersja doc
9/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Legimi S.A. w dniu 13 lipca 2020 r.13 lipca 2020 rokuWersja doc
8/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce3 lipca 2020 rokuWersja doc
7/2020 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii Z30 czerwca 2020 rokuWersja doc
6/2020 Sprawozdanie finansowe za rok 201910 czerwca 2020 rokuWersja doc
4/2019 Powiadomienie o transakcjach na akcjach i obligacjach Legimi S.A.27 marca 2020 rokuWersja doc
5/2020 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego23 marca 2020 rokuWersja doc
4/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce20 marca 2020 rokuWersja doc
3/2020 Powiadomienie o transakcji (zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR)19 marca 2020 rokuWersja doc
2/2020 Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta17 marca 2020 rokuWersja doc
1/2020 Szacunkowe wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2019 oraz aktualizacja prognozy na rok 20205 lutego 2020 rokuWersja doc
30/2019 Nabycie wszystkich udziałów w Legimi International spółka z o.o.2 grudnia 2019 rokuWersja doc
31/2019 Wydanie akcji w ramach Programu Opcji Menadżerskich na lata 2018 – 2019 – zmiana wysokości kapitału zakładowego2 grudnia 2019 rokuWersja doc
28/2019 Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii R13 listopada 2019 rokuWersja doc
29/2019 Przydział obligacji serii Y13 listopada 2019 rokuWersja doc
27/2019 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii Y11 października 2019 rokuWersja doc
16/2019 Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii J i serii R24 września 2019 rokuWersja doc
25/2019 Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii J i serii R24 września 2019 rokuWersja doc
26/2019 Przydział obligacji serii W24 września 2019 rokuWersja doc
23/2019 Korekta raportu 16/2019 – Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii J i serii R26 sierpnia 2019 rokuWersja doc
24/2019 Korekta raportu 18/2019 – Przydział obligacji serii U26 sierpnia 2019 rokuWersja doc
22/2019 Korekta wartości planowanej emisji obligacji serii W22 sierpnia 2019 rokuWersja doc
21/2019 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii W19 sierpnia 2019 rokuWersja doc
20/2019 Program emisji obligacji na lata 2019-20216 sierpnia 2019 rokuWersja doc
19/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Legimi S.A. w dniu 10 lipca 2019 r.17 lipca 2019 rokuWersja doc
17/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Legimi SA w dniu 10 lipca 2019 roku10 lipca 2019 rokuWersja doc
18/2019 Przydział obligacji serii U10 lipca 2019 rokuWersja doc
15/2019 Przydział obligacji serii T28 czerwca 2019 rokuWersja doc
14/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legimi S.A. na dzień 10 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał13 czerwca 2019 rokuWersja doc
12/2019 Wybrane dane finansowe za rok 20185 czerwca 2019 rokuWersja doc
13/2019 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii T5 czerwca 2019 rokuWersja doc
11/2019 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii U4 czerwca 2019 rokuWersja doc
10/2020 Finalizacja procesu przejęcia spółki Readfy GmbH25 maja 2019 rokuWersja doc
9/2019 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii S25 maja 2019 rokuWersja doc
8/2019 Zmiana uchwały o przydziale Akcji Serii G23 maja 2019 rokuWersja doc
7/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii G15 maja 2019 rokuWersja doc
5/2019 Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia emisji serii G w ramach kapitału docelowego29 marca 2019 rokuWersja doc
6/2019 Wydłużenie terminu płatności za udziały spółki Readfy GmbH29 marca 2019 rokuWersja doc
3/2019 Szacunek wybranych danych finansowych Emitenta za rok 2018 oraz aktualizacja prognoz Spółki na lata 2019-202015 lutego 2019 rokuWersja doc
1/2019 Zamiana obligacji serii P na akcje serii F31 stycznia 2019 rokuWersja doc
2/2019 Realizacja częściowej płatności za udziały spółki Readfy GmbH31 stycznia 2019 rokuWersja doc
Raport bieżący 26/201827 listopada 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 25/201830 października 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 24/201810 października 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 23/201819 września 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 22/201810 września 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 21/20188 sierpnia 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 20/201820 lipca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 19/201820 czerwca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 18/201815 czerwca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 17/201812 czerwca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 16/20181 czerwca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 15/201828 maja 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 14/201821 maja 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 13/201817 maja 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 8/201817 maja 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 12/201811 maja 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 11/201810 kwietnia 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 10/201830 marca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 9/201828 marca 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 6/201828 lutego 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 7/201828 lutego 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 5/201827 lutego 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 4/20187 lutego 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 3/20185 lutego 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 1/201831 stycznia 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 2/201831 stycznia 2018 rokuWersja doc
Raport bieżący 6/201721 grudnia 2017 rokuWersja doc
Raport bieżący 5/20177 grudnia 2017 rokuWersja doc
Raport bieżący 4/20176 grudnia 2017 rokuWersja doc
Raport bieżący 3/20174 grudnia 2017 rokuWersja doc
Raport bieżący 1/20171 grudnia 2017 rokuWersja doc
Raport bieżący 2/20171 grudnia 2017 rokuWersja doc
Wyświetl więcej informacji

Raporty okresowe

Sortuj po dacie:

Rodzaj:

Raport Roczny za rok 202130 maja 2022 rokuWersja pdf
Raport za I kwartał 2022 r.16 maja 2022 rokuWersja pdf
Raport za IV kwartał 2021 roku14 lutego 2022 rokuWersja pdf
Raport za III kwartał 2021 roku15 listopada 2021 rokuWersja pdf
Raport za II kwartał 2021 roku16 sierpnia 2021 rokuWersja pdf
Raport za I kwartał 2021 roku17 maja 2021 rokuWersja pdf
Raport Roczny za rok 202013 kwietnia 2021 rokuWersja pdf
Raport za IV kwartał 202012 lutego 2021 rokuWersja pdf
Raport za III kwartał 202018 listopada 2020 rokuWersja pdf
Raport za II kwartał 202017 września 2020 rokuWersja pdf
Raport za I kwartał 2020 roku29 czerwca 2020 rokuWersja pdf
Raport Roczny za rok 201910 czerwca 2020 rokuWersja pdf
Raport Roczny za rok 20183 czerwca 2019 rokuWersja pdf
Wyświetl więcej informacji