Życie z pasją - Włodzimierz Grycner - ebook

Życie z pasją ebook

Włodzimierz Grycner

0,0
32,90 zł

lub
Opis

W książce „Życie z pasją” bogato udokumentowanej licznymi zdjęciami pokazana jest historia powstania Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie w 1963 roku na Wałach Chrobrego, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Morską i w Akademię Morską. Pokazane jest powołanie (po raz pierwszy w historii RP, przy Akademii Morskiej w Szczecinie), Koła Ligi Morskiej i Rzecznej.

Powstanie nowej tradycji – spotkań wszystkich absolwentów Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie, przy „Kamieniu PSM”.

Na nowo powstałym na 70-cio lecie szkolnictwa morskiego w Szczecinie „Skwerze Kapitanów” powstało wiele eksponatów: Tablice Sławnych, Zasłużonych Kapitanów Żeglugi Wielkiej, długoletnich pracowników PŻM, tablice statków PŻM, Tablice 162 Kapitanów Żeglugi Wielkiej i inne eksponaty.

Na „Placu nadodrzańskim” pokazana jest Odra, „Flis Odrzański”, mapy rzek Polski i wiele innych eksponatów.

Na „Skwerze Kapitanów” pokazane jest też wiele morskich uroczystości takich jak np. 100-lecie „Zaślubin Polski z morzem”, „Niepodległość na Maszt”, czy 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej.

W wyniku tej pasji są liczne społeczne działania, takie jak „Flis Odrzański”, czy „Ogólnopolski Konkurs Młodzieży Na Morzu”.

Pasja owocuje książkami autora, licznymi nagrodami i zbiorami w „Kapitańskiej Tawernie”, gdzie spotykają się pasjonaci mórz i rzek.

Autor pragnie zachęcić do działalności społecznej na rzecz Polski i społeczeństwa.

Zostawcie po sobie coś dobrego!

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 49
Włodzimierz Grycner
Życie z pasją
Wydawnictwo Psychoskok Konin 2020

Włodzimierz Grycner „Życie z pasją”

Copyright © by Włodzimierz Grycner, 2020

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie

 może być reprodukowana, powielana i udostępniana w 

jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Redaktor prowadząca: Renata Grześkowiak

Projekt okładki: Robert Rumak

Korekta:Grażyna Celińska-Skrzypczak

Zdjęcia: Włodzimierz Grycner, Grażyna Celińska-Skrzypczak

Skład epub, mobi i pdf: Kamil Skitek

ISBN: 978-83-8119-698-7

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 Konin

tel. (63) 242 02 02, kom. 695-943-706

http://www.psychoskok.pl/http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail:[email protected]

MOJA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Społeczne funkcje:

– Wiceprezes LMiR Okręg Zachodniopomorski (23 lata).

– Prezes Polskiej Izby Agroturystyki oddz. Odrzańsko-Pomorski (od 2005 r.)

– Wiceprzewodniczący Rady Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej (od 2014 r.)

– Inicjator, organizator, Członek Zarządu, Doradca Stowarzyszenia Na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich (od 2001 r.)

Moje działania

1. 23 lata jako Komodor Flisów Odrzańskich i w Ogólnopolskim Konkursie Młodzież na Morzu (30 lat).

2. Inicjatywa i założenie Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

3. Stworzenie plakatów PSM i umieszczanie ich w gablotach w Akademii Morskiej w Szczecinie.

4. Stworzenie Tableau pierwszych absolwentów (1963–66) Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wałach Chrobrego (2015 r.).

5. Inicjatywa, organizacja, położenie i odsłonięcie Kamienia Państwowej Szkoły Morskiej na Wałach Chrobrego w Szczecinie (01.10.2016 r.).

6. Napisanie listów do Prezydenta Szczecina, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i innych władz Szczecina i połączenie 15-tu morskich organizacji w sprawach morskich, rewitalizacji Łasztowni i innych. Spowodowanie spotkania z wiceprezydentem i władzami Szczecina i ustanowienie programu kontaktów z przedstawicielami morskich organizacji Szczecina. Połączenie wszystkich morskich organizacji w: Stowarzyszenia Morskie Miasta Szczecina.

7. Otwarcie Skweru Kapitanów (odsłonięcie tablicy Uchwała Rady Miejskiej Miasta Szczecina (2015 r.) i kraty PŻM na murze w 2017 r.).

8. Inicjatywa, zorganizowanie i odsłonięcie Portretów Zasłużonych Kpt.ż.w. w Mesie Kapitańskiej w „Starej Rzeźni” (kpt. ż.w. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, kpt.ż.w. Antoni Ledóchowski, kpt. ż.w. Zbigniew Szymański). Zawieszanie innych pamiątek w Messie Kapitańskiej.

9. Zorganizowanie pierwszej wystawy fotograficznej kpt. ż.w. „KAPITANOWIE” (autorstwa Andrzeja Łazowskiego) w Starej Rzeźni (2016 r.).

10. Stworzenie 6 tablic Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Jachtowej – Św. Pamięci (maj 2017 r.) oraz 6 tablic Kapitanów Żeglugi Wielkiej-żyjących (11 listopad 2017 r.), na Skwerze Kapitanów, oraz zamontowanie na „Skwerze Kapitanów”.

11. Spotkania literackie i inne (np. z „Szarymi Szeregami” lub na „Ładodze”, w „Starej Rzeźni”, w restauracji „Kuźnia” w Szczecinie i w innych miejscach i miastach). Spotkania w mojej Tawernie.

12. Założenie LMiR w Nowym Warpnie i spotkania z młodzieżą gimnazjalną.

13. Spotkania z przedszkolakami, z młodzieżą szkół podstawowych, techników i liceów.

14. Od pięciu lat wręczanie nagrody „Indywidualności Szkolne” im. kpt.ż.w. Włodzimierza Grycnera w LO Chełmża (ustanowionej przez LO Chełmża).

15. Organizowanie zjazdów absolwentów PSM i corocznych apeli przy Kamieniu PSM.

16. Inicjatywa i zorganizowanie trójstronnego porozumienia współpracy LMiR, SKKŻW, „Fundacja Moja Łasztownia”, obchodów „Niepodległość na Maszt” 11.11.2017 r.

17. Napisanie i powieszenie na murze „Skweru Kapitanów” „Memoriału” na 100 lecie LMiR i zjednoczenie (poparcie) 16-tu Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina dla LMiR.

18. Od wielu lat coroczna kwesta na cmentarzu na Pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Uczestnictwo we wszystkich morskich uroczystościach.

19. Stworzenie i powieszenie na murze Skweru Kapitanów dwóch map: „Śródlądowe Drogi Wodne Polski”, oraz jedynej mapy obszarów Odry, Warty i wybrzeża Morza Bałtyckiego z zaznaczonymi śluzami, portami, marinami, nabrzeżami itd. Zorganizowanie i zawieszenie wzdłuż (tej Mapy Odry) Herbów Województw Nadodrzańskich.

20 Inicjatywa i zorganizowanie ekspozycji „Statek” na „Skwerze Kapitanów”:

– Kotwica (na dziobie), dwie kotwice (po lewej i prawej burcie), kluza kotwiczna (za kotwicą z lewej burty), winda kotwiczna (po prawej burcie za kotwicą), śruba okrętowa, maszt. Kotwice i śrubę okrętową otrzymałem z pod dawnego Domu Marynarza – przekazał mi je Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, windę kotwiczną (ze statku „Balbina” – otrzymałem od dawnej stoczni „Parnica”, maszt – otrzymałem od Jacht Klubu Pogoń. Wszystkie te eksponaty poprzywoziłem, malowałem i ustawiałem osobiście.

21. Inicjator i współorganizator Placu Nadodrzańskiego na „Skwerze Kapitanów”, zbudowanie (razem z Retmanem Mieczysławem Łabęckim) ekspozycji tratwy. Współorganizator (z Laurą Hołowacz, Elżbietą Marszałek, Krystyną Pohl) uroczystości odsłonięcia „Tablic o Odrze i Flisie Odrzańskim” na „Placu Nadodrzańskim”.

22. Inicjatywa i napisanie listu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, odnośnie zaniechania tradycyjnego koncertu na Cmentarzu Centralnym, poświęconego „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Zebranie poparcia listu przez 15 Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina i zamieszczenie w prasie, co spowodowało, że koncert się odbył.

23. Inicjatywa, zorganizowanie, zamontowanie i odsłonięcie ośmiu „Tablic statków PŻM” na murze „Skweru Kapitanów”. Tablice przekazane mi od PŻM z magazynów, zostały wyremontowane, odnowione i oprawione w aluminiowe ramy.

24. Inicjatywa w 2019 r. i założenie Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy Akademii Morskiej w Szczecinie. Po raz pierwszy w historii Polski udało mi się razem z studentem AMS Dawidem Stankiem znaleźć i namówić 120 studentów AMS i zorganizować Koło LMiR AMS.

– Na początek zorganizowano m.in.:

– Zbiórkę chętnych do oddania szpiku kostnego (110 osób).

– organizacja „Dawców Krwi” – studenci oddali 22 litry krwi.

– zbiórkę pieniędzy na hospicjum dla dzieci.

– wyjazd Koła LMiR do 5 miast – promowanie AMS i LMiR

– Uczestnictwo LMiR we wszystkich morskich uroczystościach (w tym w pogrzebach marynarzy). Po kilku miesiącach mamy już 105 studentów w LMiR AMS i podejmujemy wiele szczytnych inicjatyw.

– Zorganizowanie i prowadzenie Ślubowania Członków Koła LMiR AMS, podczas „Święta Szkoły” na Sesji Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.

25. Uzyskanie zgody Pana Rektora AM w Szczecinie na wpisanie w coroczny program uroczystości Inauguracji Nowego Roku Akademickiego AMS, spotkania wszystkich Absolwentów Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie, przy „Kamieniu PSM”.

26. Inicjator i twórca „Tablicy Kapitanowie Żeglugi Wielkiej” – która wisi na murze „Skweru Kapitanów” na Łasztowni w Szczecinie. Po raz pierwszy w historii 162-ch kapitanów jest eksponowanych na tej Tablicy.

27. Inicjator i organizator Sztandaru Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

28. Organizator Balu „Morskie Mikołajki 2019 r.”.

29. Napisanie dziewięciu książek w tym jedna w siedmiu językach (o tematyce morskiej).

Wszystkie moje inicjatywy na „Skwerze Kapitanów” były możliwe dzięki wsparciu Pani Prezes CSL Laury Hołowacz i pomocy (Kamień PSM – Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, Kamień PSM i Tablice Sławnych Kapitanów – Andrzej Surmacki), Plac Nadodrzański i Flisy (Elżbieta Marszałek, Krystyna Pohl), 23 lata na „Flisie Odrzańskim” i Ekspozycja tratwy (Mieczysław Łabęcki). „Maszt Kapitański”, proporczyki na maszt, bandera itp. (Ryszard Bieniek, Czesław Dziembaj, Tomasz Włoch). Szczególne podziękowania za wszelaką pomoc dla Grażyny Celińskiej-Skrzypczak. Dziękuję też drukarni „Kadruk” za wspieranie i wykonanie tablic na „Skwerze Kapitanów”.

Dziękuję kolegom