Zrozumieć Habermasa - Dupeyrix Alexandre - książka

Zrozumieć Habermasa książka papierowa

Dupeyrix Alexandre

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Alexandre Dupeyrix - filozof, wybitny znawca współczesnej filozofii niemieckiej i tłumacz prac Jürgena Habermasa na francuski.
Comprendre Habermas jest zwartym systematycznym i wykładem najważniejszych elementów myśli wybitnego współczesnego filozofa i socjologa niemieckiego Jürgena Habermasa (1929), który stał się o głośny dzięki swym pracom dotyczącym przestrzeni publicznej i filozofii języka. Myśl Habermasa jest połączeniem tradycji filozofii kontynentalnej z filozofią północno amerykańską. Najważniejsze teorie Habermasa są dyskutowane w całym świecie. Jego dzieło stało się w obszarze myśli współczesnej impulsem do najszerzej bodaj debaty.
Dupeyrix wiedzę na temat dzieła Habermasa podaje w sposób skondensowany i klarowny. Wykładem swym obejmuje kwestie:
- człowieka (język, moralność i tożsamość);
- historii (więź z tradycją materialistyczną, znakomicie wyłożona teoria nowoczesności i zwrot Habermasa ku teologii);
- społeczeństwa (szeroka analiza rzeczywistości społecznej wg Habermasa);
- postawy obywatelskiej (rozpatrywanej w ramach legalności i legitymizacji, prywatności i publiczności);
- wreszcie kwestię pluralizmu.
Precyzyjnie są tu wyjaśnione najważniejsze punkty zwrotne filozofii Habermasa. Wykład ma postać dialogu z dawnymi teoriami. Jest nadto intrygującym spojrzeniem na nowoczesność przez pryzmat myśli Habermasa. Dupeyrix stawia serie odkrywczych pytań i wątpliwości, zmuszając czytelnika do aktywności i otwierając przed badaczami i studentami szerokie horyzonty poznawcze.
Podręcznik będzie wykorzystywana przez wykładowców i studentów wielu dyscyplin humanistycznych: filozofii i socjologii, kulturoznawstwa, a także filologii, historii.
Książkę czyta się ją jednym tchem, niczym powieść.

Liczba stron: 264

Format (wymiary): 14.0x21.5cm

ISBN: 9788377370568