Opis

Zanim dziecko przyjdzie na świat, warto wiedzieć, jakie tata będzie miał z tego tytułu uprawnienia, przysługujące mu od pracodawcy. Kompendium wiedzy na ten temat zawarliśmy w niniejszym informatorze.Każdy tata znajdzie w nim niezbędną wiedzę o swoich prawach i obowiązkach związanych z korzystaniem z urlopu ojcowskiego, urlopu "tacierzyńskiego", urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Ci ojcowie, którzy adoptowali dziecko lub dzieci dowiedzą się jakie uprawnienia im przysługują i jak długo mogą z nich korzystać. W publikacji podpowiadamy jak zaplanować i właściwie wykorzystać przysługujące pracownikowi urlopy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 41

lub

Redakcja

Redaktor

Krystyna Trojanowska

Wydawca

Agnieszka ‌Gorczyca

Kierownik ‌Grupy ‌Wydawniczej

Agnieszka ‌Konopacka-Kuramochi

Projekt graficzny okładki

Patrycja Szczubełek

Koordynator ‌produkcji

Mariusz ‌Jezierski

Korekta

Zespół

Skład i ‌łamanie

IGAWA ‌Ireneusz Gawliński

Druk

Drukarnia Miller

ISBN: ‌978-83-269-3121-5

Copyright © ‌by ‌Wydawnictwo ‌Wiedza i ‌Praktyka sp. z ‌o.o.

03-918 Warszawa, ‌ul. Łotewska 9a, ‌tel. 22 518 29 ‌29, faks 22 ‌617 ‌60 10, ‌e-mail: ‌cok@wip.pl

Warszawa 2014

PRAWA ‌AUTORSKIE: Materiały ‌drukowane w publikacji ‌Zostałem tatą. Poradnik ‌dla ‌rodziców: urlop ojcowski, „tacierzyński”, ‌rodzicielski, ‌wychowawczy wraz ‌z ‌innymi elementami subskrypcji ‌chronione są prawem autorskim. ‌Wykorzystanie tych ‌materiałów wymaga ‌zgody wydawcy. Zakaz ‌ten nie dotyczy cytowania ‌ze wskazaniem autora oraz ‌źródła.

Niniejsza ‌publikacja została ‌przygotowana z zachowaniem najwyższej ‌staranności ‌i ‌wykorzystaniem ‌wysokich kwalifikacji, wiedzy i ‌doświadczenia autorów oraz konsultantów. ‌Zaproponowane w ‌publikacji Zostałem ‌tatą. Poradnik ‌dla ‌rodziców: ‌urlop ojcowski, „tacierzyński”, rodzicielski, ‌wychowawczy wskazówki, ‌porady i interpretacje nie ‌mają charakteru ‌porady ‌prawnej. ‌Publikowane rozwiązania nie ‌mogą być ‌traktowane ‌jako oficjalne stanowisko ‌organów i ‌urzędów państwowych. W ‌związku z ‌powyższym redakcja nie może ‌ponosić odpowiedzialności prawnej za ‌zastosowanie zawartych w publikacji ‌Zostałem tatą. Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski, „tacierzyński”, rodzicielski, wychowawczy lub w innych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Od Redakcji

Drogi Tato,

czy wiesz, że szwedzcy naukowcy niedawno stwierdzili, iż ojcowie, którzy po narodzinach swoich dzieci korzystali z 2-miesięcznego urlopu ojcowskiego, mają szansę żyć o 25% dłużej? Według naukowców ojcowie w tym czasie zaczynają lepiej dbać również o swoje zdrowie, zmniejsza się ich poziom stresu.

A więc, Drogi Tato – korzystaj z dobrodziejstwa urlopu ojcowskiego! Co prawda w Polsce ojcowie na razie nie mają przywileju tak długiego urlopu, niemniej warto każdą chwilę poświęcić na budowanie więzi z własnym dzieckiem, pomoc wracającej do formy mamie, a także, jak pokazują wyniki badań… na zadbanie o własne zdrowie.

Oddajemy do Twoich rąk broszurę z serii „Strefa pracownika”, która w jasny i przejrzysty sposób wyjaśni, kiedy i na jakich zasadach przysługuje Ci urlop ojcowski, jakie masz prawa i obowiązki z tym związane w miejscu pracy. Znajdziesz też praktyczne informacje o Twoim prawie do urlopu tacierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.

Urlop ojcowski