Zmiany w zamówieniach publicznych ..Tarcza antykryzysowa.Samorząd i administracja -  - ebook

Zmiany w zamówieniach publicznych ..Tarcza antykryzysowa.Samorząd i administracja ebook

0,0
19,90 zł

Opis

Pakiet antykryzysowy wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz wykonywania zawartych już umów. Przedsiębiorcy mają jednak wiele pytań związanych z realizacją zaciągniętych zobowiązań, ponieważ obecna sytuacja istotnie wpłynęła na funkcjonowanie ich firm. Zamawiający zaś zastanawiają się, na ile pakiet antykryzysowy zobowiązuje ich do uelastycznienia zawartych już umów oraz kiedy można odstąpić od naliczania lub dochodzenia kar umownych i odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
W publikacji omówiono zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych wynikające z tarczy antykryzysowej oraz przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące zmian i realizacji umów o zamówienia publiczne. Wyjaśnione kwestie to m.in.: Czy można wydłużyć termin realizacji umowy? W jakim terminie wykonawca powinien poinformować zamawiającego o problemach z wykonaniem umowy? Czy zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia propozycji wykonawcy odnośnie do zmian w umowie? Czy wystąpienie epidemii Covid-19 uzasadnia zaniechanie przez zamawiającego naliczania kar umownych?

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0