Zespół 3 - Motowilczuk Izabela , Charytoniuk Jan - książka

Zespół 3 książka papierowa

Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Miesięczny przegląd nowości
- Mechanizm podzielonej płatności – dostosowanie przepisów
- Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia
- Odbiurokratyzowanie sprawozdawczości JST
- Rezygnacja z opłaty komorniczej i wprowadzenie opłaty egzekucyjnej – projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
- Wyjaśnienie MF: Jak księgować faktury gotówkowe?
- Wyjaśnienie MF: Klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych

Jak klasyfikować?
- Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421?
- Dofinansowanie na fotowoltaikę – paragraf 605, 606 czy inny?
- Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

Instruktaż
- Instruktaż: Dokonywanie odpisów aktualizujących należności

Z doświadczenia księgowej
- Nabycie i umarzanie (amortyzacja) środków trwałych – zapisy polityki rachunkowości

Przegląd forów internetowych dla księgowych
- Ulepszenie umorzonego środka trwałego
- Weryfikacja kont w małej jednostce
- Sposób wykazania zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S
- Zasady ewidencji planu wydatków budżetowych na koncie 980
- Jak udokumentować i zaksięgować zakup nowego środka trwałego?

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych
- Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221
- Przekazywanie dotacji podmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu
- Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej do konta 224
- Brak pokwitowania pobrania gotówki z kasy
- Pobieranie podatku rolnego od osób prawnych w drodze inkasa

Zespół 3 „Materiały i towary” i zespół 6 „Produkty” po zmianach
- Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach

O co księgowi pytają na webinariach?
- Które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

- ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach

Liczba stron: 100

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381373159