Zaufanie w organizacji innowacyjnej - Krot Katarzyna, Lewicka Dagmara - książka

Zaufanie w organizacji innowacyjnej książka papierowa

Krot Katarzyna, Lewicka Dagmara

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Globalizacja, wirtualizacja i sieciowość rzeczywistości gospodarczej powodują konieczność zawierzenia intencjom i rezultatom działań partnerów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Tendencje te generują zwiększenie zapotrzebowania na zaufanie w tych relacjach. Zaufanie jest między innymi niezbędnym warunkiem dla tworzenia i wprowadzania innowacji organizacyjnych.

W związku z tym niniejsze opracowanie koncentruje się na:
zagadnieniach związanych z badaniem i pomiarem zaufania,
rodzajach i wymiarach zaufania organizacyjnego,
determinantach innowacyjności oraz kulturze i klimacie innowacyjnym,
przywództwie wspierającym innowacyjność,
wpływie poszczególnych rodzajów zaufania (horyzontalnego, wertykalnego i instytucjonalnego) na innowacyjność organizacji,
identyfikacji barier innowacyjności,
sformułowaniu wskazówek i zaleceń służących budowaniu zaufania i zarządzaniu nim.

Książka dotyczy ważnego obszaru innowacyjności w polskiej gospodarce, który należy do newralgicznych dziedzin warunkujących rozwój naszego kraju w najbliższych latach oraz roli zaufania w organizacjach nastawionych na innowacyjność. Jest to ważny problem w mojej ocenie, gdyż tworzenie i wdrażanie innowacji rodzi wiele trudności i oporów społecznych, a więc bez określonego poziomu zaufania do menedżerów oraz inicjatorów i promotorów innowacji trudno mówić o skutecznym ich wprowadzaniu.(…)

Dobór obszaru badań i tematu opracowania oceniam więc wysoko. Uważam, że studia nad taką problematyką są potrzebne i posiadają nowatorski charakter na gruncie nauki i praktyki zarządzania. (…) opublikowanie [książki] zapewni transfer nowoczesnej wiedzy z zakresu omawianych zagadnień do polskich środowisk biznesowych oraz akademickich.

(…) Sądzę, że książka ta może być przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerskich i administracyjnych, a także studiujących takie dziedziny, jak: socjologia, psychologia czy politologia. Jej odbiorcami mogą być również uczestnicy studiów podyplomowych, szkoleń czy działań coachingowych z zakresu problematyki kadrowej oraz osoby ze świata szeroko rozumianego biznesu.
Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Katedra Zarządzania
Politechniki Łódzkiej

Liczba stron: 222

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788325569242

Oceny
0,0
0
0
0
0
0