Opis

W książce przedstawiono poszczególne elementy statusu prawnego osób zatrudnionych w administracji publicznej (członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników samorządowych) wynikające z aktualnych przepisów prawa, m.in. takie jak:

- nawiązanie stosunku pracy (w tym stosowanie umowy o pracę na zastępstwo oraz umowy o telepracę),
- obsadzanie stanowisk w służbie cywilnej oraz samorządzie terytorialnym,
- zmiana i zawieszenie stosunku pracy oraz ustanie stosunku pracy,
- prawa i obowiązki osób zatrudnionych w administracji publicznej,
- organizacja czasu pracy, wynagradzanie oraz urlopy pracownicze.
Omówiono ponadto ostatnią nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła w życie z dniem 1 września 2013 roku. Uwzględniono poglądy doktryny, najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje urzędowe oraz dokonano wykładni przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce.

Stan prawny na 30 listopada 2013 roku.

Liczba stron: 376

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788326445347

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy