Zatrudnianie pracowników tymczasowych + CD - Spytek-Bandurska Grażyna - książka

Zatrudnianie pracowników tymczasowych + CD książka papierowa

Spytek-Bandurska Grażyna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat pracy tymczasowej ze wskazaniem i omówieniem zmian, jakie nastąpiły w wyniku nowelizacji z 2017 r., w tym:

wyjaśnienie przepisów, które mają na celu podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz ułatwienie inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy prowadzenie działań kontrolnych;
dokładne omówienie przypadków wyłączających stosowanie pracy tymczasowej;
wskazanie dodatkowych obciążeń nałożonych na pracodawcę użytkownika w zakresie informowania i ewidencjonowania;
wyjaśnienie zasad obliczania wynagrodzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
omówienie dodatkowej ochrony prawnej pracowników tymczasowych, w tym kobiet w ciąży, których umowy przedłużają się do dnia porodu;
przedstawienie rozwiązań limitujących długość pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika;
wskazanie właściwości sądu dla roszczeń pracownika;
omówienie zakresu ochrony osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego;
podanie katalogu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przez agencję i pracodawcę użytkownika.

6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonasz swoje obowiązki i rozwiążesz problemy z interpretacją przepisów prawa:

wiele praktycznych rozwiązań i przykładów,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
omówienie istoty pracy tymczasowej,
przedstawienie klarownego podziału praw i obowiązków każdej ze stron pracy tymczasowej,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
zamieszczenie wzorów umów i pism.

Zamieszczone w książce ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2018 r. dotyczących pracy tymczasowej to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy zatrudniać pracowników tymczasowych i jakie obowiązki spoczywają na agencji oraz pracodawcy użytkowniku, mając na uwadze złożoność i nietypowość zatrudnienia tymczasowego.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następując pytania:

W jakich przypadkach zabronione jest powierzanie prac pracownikom tymczasowym?
Jaka musi być minimalna treść umowy wiążącej pracodawcę użytkownika i agencję pracy tymczasowej?
Jak powinna być właściwa treść umowy o pracę zawieranej z pracownikiem tymczasowym?
Jakie są różnice między umową o pracę i umowami prawa cywilnego?
Jaki jest katalog uprawnień dla osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego?
Jakie są zasady i tryb kierowania pracowników tymczasowych do powierzonej im pracy?
Jaki jest zakres obowiązków agencji wynikających z formalnego związania jej stosunkiem pracy z pracownikiem tymczasowym?
Jaki jest zakres obowiązków pracodawcy użytkownika będącego faktycznym organizatorem pracy dla skierowanego do niego pracownika tymczasowego?
Jakie są wymogi odnośnie do przestrzegania limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej (skierowanie danego pracownika do jednego pracodawcy użytkownika powinno trwać nie dłużej niż łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy)?
Jakie są zasady obliczania wynagrodzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?

Do książki dołączona jest płyta CD z 15 wzora dokumentów

Liczba stron: 246

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788381282017

Wydanie: 1