Zatrudnianie pracowników samorządowych - Czarnecki Paweł, Reda-Ciszewska Anna, Surdykowska Barbara - książka

Zatrudnianie pracowników samorządowych książka papierowa

Czarnecki Paweł, Reda-Ciszewska Anna, Surdykowska Barbara

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.:
• powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy,
• zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania,
• informacji o odmowie wykonania polecenia,
• oświadczenia o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej,
• wniosku o rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych.
Autorzy przedstawiają również zagadnienia takie jak:
• podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym;
• dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych w samorządzie terytorialnym;
• rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
• składniki wynagrodzenia za pracę pracownika samorządowego;
• obowiązki pracownika samorządowego;
• odpowiedzialność za rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji oraz odpowiedzialność materialna.
Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, adwokatów, radców prawnych, sędziów, ekonomistów i księgowych oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Liczba stron: 256

ISBN: 9788381875776