Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka - Niemirowski Tomasz - książka

Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka książka papierowa

Niemirowski Tomasz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści:
Wstęp
I. Antropologiczne podstawy etyki
1.1. Różnica transcendentalna
1.2. Niezmienna natura człowieka
1.2.1. Wewnętrzne ukierunkowanie człowieka
1.2.2. Powołanie człowieka
1.3. Zmienna natura człowieka
1.4. Wielkość (godność) i słabość człowieka
1.5. Poniżanie i obrona swej godności

II. Podstawowe uwarunkowania i aspekty moralności
2.1. Określenie dobra i zła
2.2. Źródła szczęścia
2.3. Elementy szczęścia
2.4. Wartość i źródła miłości
2.5. Źródła powinności
2.6. Struktura sumienia
2.7. Sumienie jako ostateczne źródło ocen moralnych
2.8. Kształtowanie sumienia
2.9. Hierarchia wartości
2.9.1. Dobra użyteczne - środki do celu
2.9.2. Dobra przyjemne
2.9.3. Dobra godziwe
2.10. Podstawowe zasady etyczne

III. Etyczne aspekty rozwoju człowieka
3.1. Definicja rozwoju
3.2. Cele rozwoju człowieka
3.2.1. Bycie sobą jako cel rozwoju człowieka
3.2.2. Wolność
3.2.3. Odpowiedzialność
3.2.4. Aktualny kres rozwoju człowieka
3.2.5. Ostateczny kres rozwoju człowieka
3.2.6. Cele rozwoju człowieka w różnych dziedzinach
3.2.7. Człowiek w pełni rozwinięty
3.2.8. Sokrates przykładem człowieka w pełni rozwiniętego
3.3. Rozwój kobiecości, rozwój męskości
3.3.1. Powołanie kobiety i mężczyzny
3.3.2. Wzajemne wspomaganie rozwoju

IV. Etyka wspomagania rozwoju
4.1. Prawo do ingerencji w rozwój
4.2. Pożądane cechy osobowe mistrza
4.2.1. Cechy charakteryzujące mistrza
4.2.2. Relacja mistrza do „ucznia”
4.3. Sposoby wspomagania rozwoju
4.4. Męskie i kobiece sposoby wspomagania rozwoju człowieka
4.5. Wspomaganie i korygowanie rozwoju jako kształtowanie obrazu siebie
4.5.1. Potrzeba prawdziwego i pozytywnego obrazu siebie
4.5.2. Samospełniające się proroctwo w kierowaniu własnym rozwojem
4.5.3. Samospełniające się proroctwo we wspomaganiu rozwoju innych

V. Nieetyczne zachowania pedagoga i psychologa
5.1. Kulturowe zagrożenia rozwoju człowieka
5.2. Błędy popełniane indywidualnie
5.3. Etyka badań psychologicznych i pedagogicznych

Zakończenie
Streszczenie
Bibliografia
Indeks pojęć

Liczba stron: 252

Format (wymiary): 14.5x21.0cm

ISBN: 9788362625772

Wydanie: 1