Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego - Maciej Muliński - książka

Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego książka papierowa

Maciej Muliński

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Opracowanie stanowi nowatorskie podejście do skomplikowanych kwestii związanych z prowadzeniem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych z poszanowaniem praw strony biernej tych postępowań, a więc odpowiednio obowiązanego i dłużnika. Praca jest napisana w sposób jasny i logiczny, zawiera pogłębioną analizę omawianych zagadnień.

(...) jak zostało podkreślone, istotą wskazywanej zasady jest nieobciążanie strony biernej ponad potrzebę, a więc chodzi o stosowanie wobec niej środków przymusu (czy szerzej – dolegliwości) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do skutecznego wykonania zabezpieczenia lub przeprowadzenia egzekucji, a każda dalej idąca uciążliwość powinna być eliminowana jako przejaw zbędnej szykany. Autor stawia tezę, że przy ochronie strony biernej jej interes ma znaczenie podstawowe nawet kosztem efektywności podejmowanych czynności procesowych i egzekucyjnych, natomiast przy realizacji opisywanej dalej zasady – ów interes brany jest pod uwagę w takim zakresie, w jakim daje się to pogodzić z celem postępowania zabezpieczającego albo egzekucyjnego.
z recenzji wydawniczej Prof. UWr. dr hab. Izabelli Gil

Liczba stron: 442

Format (wymiary): 14.0x20.5cm

ISBN: 9788360833957