Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista - Grzegorz Filipowicz - ebook

Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista ebook

Grzegorz Filipowicz

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak:
- budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami,
- kompetencyjne opisy stanowisk,
- rekrutacja i selekcja pracowników pod kątem kompetencji,
- szkolenia i rozwój potencjału zawodowego pracowników,
- zarządzanie talentami oraz budowanie ścieżek kariery.

Specjaliści i menedżerowie HR oraz HR Biznes Partnerzy znajdą tu informacje i wskazówki dotyczące tego, jak budować i wdrażać systemy zarządzania kompetencjami w firmie. Kadra menedżerska może skorzystać szczególnie z tych części, które pokazują, w jaki sposób rozwój kompetencji przyczynia się do wzrostu efektywności pracowników. Sami pracownicy natomiast mogą być zainteresowani zagadnieniami związanymi z rozwojem i karierą zawodową. Wszystkich powinno zaciekawić nowoczesne widzenie organizacji, w której paradygmat rozwoju i efektywności decyduje o niemal wszystkich aspektach funkcjonowania.

W biznesie opartym na twardych realiach rynkowych najważniejszym czynnikiem pozwalającym firmie odnosić sukcesy jest efektywność organizacji. Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy dla organizacji, które dopiero poznają podstawy świadomego zarządzania przez kompetencje. Może być ona również inspiracją dla doświadczonych menedżerów, którzy szukają rozwiązań i podpowiedzi, jak skutecznie kształtować i wdrażać optymalną kulturę organizacyjną w firmie. Przedstawione w książce sytuacje są poparte przykładami oraz wzbogacone propozycjami i opisami sprawdzonych narzędzi .
Marek Noster
Prezes Alior Instytut Biznesu

Na stronie internetowej www.zarzadzanie-kompetencjami-wyd-2.wolterskluwer.pl udostępniamy nabywcom publikacji testy do oceny poziomu kompetencji i przygotowania do pełnienia ról zawodowych handlowca, pracownika administracyjnego, menedżera zespołu, menedżera projektów oraz dyrektora, wraz z graficzną prezentacją i omówieniem wyników. Diagnoza potencjału kompetencyjnego jest dostępna bezpłatnie po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego każdy z testów można wypełnić 10-krotnie.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF

Liczba stron: 532
zakupiono w sklepie:

Legimi

identyfikator transakcji:

8620912

znak wodny:

Zarządzanie kompetencjami

Perspektywa firmowa i osobista

wydanie II poszerzone

Grzegorz Filipowicz

Wolters Kluwer

O autorze

Grzegorz Filipowicz jest doradcą i konsultantem w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w branży szkoleniowo-konsultingowej. Zakres tematyczny prowadzonych przez niego projektów obejmuje: zarządzanie kompetencjami, opis i wartościowanie stanowisk pracy, programy rozwoju kompetencji, audyt kompetencji i wiedzy zawodowej (z wykorzystaniem metody Assessment & Development Center). Jest twórcą autorskiego modelu kompetencji zawodowych oraz narzędzi rozwojowych. Działa jako niezależny konsultant i partner biznesowy ForFuture oraz Alior Instytut Biznesu. Jest współpracownikiem i wykładowcą czołowych polskich uczelni. Autor książki Zarządzanie kompetencjami zawodowymi (PWE, 2004) oraz licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement (HPI) oraz kultury organizacyjnej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partnerów.

Wprowadzenie

Sfera działań zawodowych to jeden z najbardziej fascynujących obszarów naszej aktywności. Zarówno wtedy, gdy sami prowadzimy firmę lub odpowiadamy za jakiś aspekt jej funkcjonowania, jak i wtedy, gdy myślimy o swojej karierze zawodowej, zastanawiamy się niejednokrotnie nad tym, co można zrobić, aby było jeszcze lepiej. Książka ta jest w znacznej mierze efektem przemyśleń związanych z tym właśnie pytaniem. Oczywiście nie zakładam, że uda mi się w wyczerpujący sposób omówić wszystkie niuanse tak szerokiej kwestii. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia doradczego we współpracy z kilkuset firmami oraz kontakty z wielką liczbą osób odnoszących sukcesy zawodowe skłaniają mnie jednak do przekonania, że prezentowany materiał może być ciekawy dla wielu odbiorców.

Układ książki został pomyślany w taki sposób, aby była ona w maksymalnym stopniu użyteczna dla różnych grup czytelników. Specjaliści i menedżerowie HR znajdą tu informacje i wskazówki dotyczące tego, jak budować i wdrażać systemy zarządzania kompetencjami w firmie. Kadra menedżerska może skorzystać szczególnie z tych części, które pokazują, w jaki sposób rozwój kompetencji może przyczynić się do wzrostu efektywności pracowników. Sami pracownicy natomiast mogą być zainteresowani zagadnieniami związanymi z rozwojem i karierą zawodową. Wszystkich może (a nawet powinno) zainteresować nowoczesne spojrzenie na organizację, w którym paradygmat rozwoju i efektywności decyduje o niemal wszystkich aspektach funkcjonowania.

Uzupełnieniem treści książki są testy online do oceny poziomu kompetencji kandydatów i pracowników w takich rolach jak: handlowiec, pracownik administracyjny, menedżer zespołu, menedżer projektu oraz dyrektor. Po wypełnieniu testu otrzymamy wynik, prezentację graficzną oraz omówienie. Testy są dostępne na stronie internetowej:

www.zarzadzanie-kompetencjami-wyd-2.wolterskluwer.pl

po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że książka ta powstała w takiej formie.

Dzięki asertywnej postawie i uwagom współpracujących ze mną firm nie tylko nauczyłem się na temat kompetencji więcej niż z jakiegokolwiek opracowania, lecz także mogłem nadać prezentowanemu materiałowi bardziej pragmatyczny i przystępny charakter.

Współpracownicy wielokrotnie pokazywali mi obszary, które należy uzupełnić, aby koncepcja była jak najbardziej spójna. Inspirowali mnie także do opracowywania konkretnych narzędzi, a znaczną ich część tworzyli razem ze mną. Pozwoliło to w znakomity sposób wzbogacić zamieszczone w niniejszej publikacji treści.

Dziękuję także bliskim, którzy wspierali i wspierają mnie nie tylko w pisaniu książek, ale także we wszelkiego rodzaju działaniach zawodowych, często związanych z nieobecnością w domu. Bez ich pełnej akceptacji takiego stylu pracy nie miałbym możliwości zebrania tylu doświadczeń praktycznych.