Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze - Siwek Bartłomiej, Koczar Jakub, Sitarz Patrycja, Strojna Gabriela, Suder Monika, Szostecka Paulina, - książka

Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze książka papierowa

Siwek Bartłomiej, Koczar Jakub, Sitarz Patrycja, Strojna Gabriela, Suder Monika, Szostecka Paulina,

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

89,00 zł

Opis

Książka składa się z dwóch części zawierających osiem rozdziałów.

Część pierwsza zatytułowana „Kierunki zmian w polityce podatkowej państwa” odnosi się do analizy rozwiązań z zakresu wybranych podatków w Polsce – stanowiących zarówno dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i wybranych podatków lokalnych. Skupiono się zwłaszcza na ocenie prawno-ekonomicznej podatków ze szczególnym uwzględnieniem ich wydajności fiskalnej i tym samym realizacji przez nie funkcji fiskalnej oraz ocenie skutków zmian przepisów prawa podatkowego.

W części drugiej – „Rola współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie” – omówiono najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorstw w dobie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Rozważania te poświęcono przede wszystkim zagadnieniom nadzoru korporacyjnego, u podstaw którego leży dbałość o interesy społeczne i ochronę środowiska, oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W kontekście działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska wskazano na unijne uregulowania prawne i instrumenty stosowane do osiągnięcia celów w obszarze zielonej polityki.

Liczba stron: 168

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788366395336

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0