Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w ramach wymagań REACH i CLP - Marta Karczewska - ebook

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w ramach wymagań REACH i CLP ebook

Marta Karczewska

0,0
39,00 zł

Opis

Aspekty związane z zarządzaniem chemikaliami w przedsiębiorstwie reguluje przede wszystkim rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP. Z ebooka dowiesz się jakie instytucje uczestniczą w procesie zarządzania chemikaliami oraz co zawiera karta charakterystyki. Karta charakterystyki ma na celu informowanie odbiorcy o zagrożeniach, które może spowodować określona substancja lub mieszanina, a także przedstawia podstawowe dane fizykochemiczne o tej substancji. Na ten i inne tematy przeczytasz więcej w ebooku.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF