Zarys teorii postępowania administracyjnego - Zbigniew Kmieciak - ebook

Zarys teorii postępowania administracyjnego ebook

Zbigniew Kmieciak

0,0
101,59 zł

Opis

W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem w szerokim stopniu rozwiązań obcych. Wyeksponowano w niej zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, takie jak:

  • ciężar dowodu,
  • środki ochrony interesów jednostki w sytuacji zwłoki w załatwieniu sprawy,
  • warianty konstytucyjnego prawa do odwołania,
  • gwarancje obiektywizmu orzekania przez administrację oraz
  • dopuszczalny poziom formalizmu procesowego podejmowanych przez nią działań.
  • W książce podjęto też próbę ukazania współczesnych tendencji w rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym, przy jednoczesnym skonfrontowaniu ustaleń naszej doktryny z dorobkiem nauki w innych systemach prawnych. O unikalnym charakterze opracowania przesądza przyjęta w nim metodologia rozważań, pozwalająca na wypracowanie przez Czytelnika własnego punktu widzenia w poruszanych kwestiach i wyjście poza utrwalony w literaturze przedmiotu schemat analizy, nie zawsze przystający do realiów funkcjonowania administracji publicznej i samego prawa. Stawiając pytania o wizję postępowania administracyjnego, autor zrywa z dotychczasowym sposobem myślenia o funkcjach i instytucjach procedury, uznając za pierwszoplanowe kryteria jej oceny wartości definiowane jako elastyczność, odformalizowanie, przejrzystość i efektywność.

    Adresaci:
    Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki, a także szeroko rozumianej praktyki - urzędników, sędziów oraz osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF