Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia - Agata Hryc-Ląd - ebook

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia ebook

Agata Hryc-Ląd

0,0
89,00 zł

Opis

Książka "Zamówienia publiczne w orzecznictwie - wybrane zagadnienia" w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia: rażąco niskiej ceny, wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotu zamówienia, omyłek w ofertach.

Wszystkie zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem  orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych. Dzięki zapoznaniu się z najnowszą linią orzeczniczą oraz interpretacją sądów można zyskać praktyczną wiedzę, jakie decyzje podejmować w postępowaniach przetargowych.
Do pracy nad książką zaproszono cenionych i znanych ekspertów z dziedziny zamówień publicznych, którzy wykorzystując swoje doświadczenie praktyczne oraz merytoryczne w pełni poddali analizie dotychczasową linię orzeczniczą.
W książce omówiono 55 orzeczeń KIO z tezą, opisanym stanem faktycznym oraz rozstrzygnięciem składu orzekającego.
Integralną częścią publikacji jest także indeks orzeczeń pogrupowanych tematycznie z podanymi sygnaturami i numerami stron na których występują.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne