Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - Emilia Bartkowiak, Gyongyver Takats, Grzegorz Ziółkowski - ebook

Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe ebook

Emilia Bartkowiak, Takáts Gyöngyvér, Ziółkowski Grzegorz

0,0
60,78 zł

Opis

 

Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:

spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;

spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;

spółki cywilnej;

jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej należy pamiętać, aby działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa. Obowiązki likwidacyjne wynikają bowiem z różnych regulacji prawnych. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie likwidacji postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne