Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym - Marcin Janusz Szewczyk - ebook

Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym ebook

Marcin Janusz Szewczyk

0,0
99,00 zł

lub
Opis

Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym.

W opracowaniu omówiono m.in.:

  • rozszerzenie granic orzekania na niekorzyść oskarżonego w przypadku uchybień uwzględnianych z urzędu,
  • zakres kontroli sądu odwoławczego po 1 lipca 2015 r.,
  • wpływ zakazu reformationis in peius na wybrane instytucje z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF