Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość - Samorządność - Polityka -  - ebook

Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość - Samorządność - Polityka ebook

0,0
21,00 zł

Opis

Książka stanowi próbę refleksji nad zagadnieniami tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego i funkcjonowania lokalnej demokracji. Dokonując opisu i wyjaśnienia rozmaitych zjawisk i problemów dostrzeganych w sferze publicznej Zagłębia Dąbrowskiego, autorzy spoglądają na region jako na przestrzeń społeczno-polityczną, osadzając rozważania w szerszym kontekście: historycznym, gospodarczym, kulturowym. Przyjęcie takiej optyki umożliwiła konstrukcja pracy, tj. podzielenie jej na dwie odrębne, ale korespondujące ze sobą części. W pierwszej podjęto tematykę atrybutów tożsamości zagłębiowskiej, próbując odpowiedzieć na pytania: co wyróżnia Zagłębie na tle innych regionów, w szczególności regionów ościennych i co determinuje poczucie identyfikacji mieszkańców z ich "małą ojczyzną". Część druga poświęcona jest funkcjonowaniu lokalnego systemu politycznego. Pomieszczone w niej artykuły to próba refleksji nad jakością lokalnej demokracji, jej obliczami i determinantami, nie wyłączając tych, które pojawiają się w otoczeniu systemu.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF