Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego - Magdalena Wilejczyk - książka

Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego książka papierowa

Magdalena Wilejczyk

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień wchodzących w zakres części ogólnej prawa cywilnego w aspekcie ich związków z szeroko rozumianą problematyką etyczną. W książce zostają omówione nie tylko te regulacje prawne, które wprost do norm moralnych odsyłają za pośrednictwem słusznościowych klauzul generalnych, ale również te, które takich klauzul nie zawierają, lecz u których podłoża leżą jakieś wyraźne rozstrzygnięcia o charakterze etycznym (w tym także te, które mogą być z punktu widzenia aksjologicznego oceniane negatywnie). Tytułowa problematyka została w książce przedstawiona w sposób pogłębiony, nieograniczający się do literatury cywilistycznej, ale szeroko odwołujący się do piśmiennictwa z zakresu teorii i filozofii prawa, a także etyki.

Książka składa się z szesnastu rozdziałów. Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in.:
relacji między prawoznawstwem i etyką;
przyjętych w pracy rozstrzygnięć metaetycznych i etycznych;
wpływu moralności na system prawny;
cywilistycznych klauzul generalnych;
wartości etycznych wyrażanych przez zasady prawa cywilnego;
wykładni prawa cywilnego i zawartej w niej argumentacji etycznej;
zagadnień etycznych dotyczących podmiotów prawa cywilnego;
etycznego wymiaru ochrony dóbr osobistych;
elementów moralnych związanych z pojęciem czynności prawnej i wykładnią oświadczeń woli;
etycznego uzasadnienia ochrony zaufania przy zawieraniu umów;
problematyki wad oświadczenia woli;
kontroli treści czynności prawnych z punktu widzenia zgodności z normami moralnymi;
założeń etycznych leżących u podłoża pojęcia prawa podmiotowego;
zagadnień związanych z nadużyciem prawa podmiotowego;
kwestii etycznych dotyczących przedawnienia roszczeń.

Liczba stron: 454

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325567330

Wydanie: 1