Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD - Zuzanna Tokarzewska-Żarna - książka

Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD książka papierowa

Zuzanna Tokarzewska-Żarna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Celem publikacji jest przedstawienie zastosowania ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.716) w praktyce. Jest to bowiem zbiór wzorów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, których umiejętność sporządzania stanowi niezbędny wymóg w zarządzaniu nieruchomościami na mocy przepisów tej ustawy. Pod każdym wzorem znajduje się omówienie podstaw prawnych danego dokumentu oraz praktyczne wskazówki.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie ustawy o własności lokali w praktyce i dla praktyków, ze wskazaniem i omówieniem zmian, jakie nastąpiły w wyniku wejścia w życie w dniu 11.9.2017 r. ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529). Na potrzeby publikacji został sporządzony autorski wzór odpowiedzi na pozew o stwierdzenie nieważności ustalenia odrębnej własności, przedstawiający zastosowanie tych zmian w praktyce. Ponadto, opracowanie zawiera najnowsze orzecznictwo.

Celem książki jest:

zebranie w jednym opracowaniu wzorów uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najistotniejszych spraw, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty;
praktyczna pomoc dla wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowania w prowadzeniu spraw poprzez przedstawienie konkretnych wzorów pism, w tym pozwu o zapłatę, o ograniczenie powództwa, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wpisu hipoteki przymusowej, odpowiedzi na pozew w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały, ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności, odpowiedzi na wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego;
wskazanie sposobów zabezpieczenia roszczeń wspólnot mieszkaniowych w postaci gotowych wzorów pism;
przedstawienie czynności, jakie należy podjąć przy regulacji stanu prawnego lokalu, niezbędnych do dochodzenia roszczeń po zmarłym członku wspólnoty mieszkaniowej;
praktyczna pomoc przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego poprzez wskazanie gotowych wzorów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wniosku o wszczęcie i prowadzenie egzekucji, rozszerzenie wniosku egzekucyjnego;
zebranie w jednym miejscu najczęściej zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe umów, a także wzorów pism sporządzanych przy bieżącej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

8 najważniejszych zalet prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

zbiór 75 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów;
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych;
gotowe projekty najważniejszych uchwał wspólnot mieszkaniowych;
gotowe projekty pism w postępowaniach, w których wspólnota mieszkaniowa występuje jako strona;
gotowe projekty umów najczęściej zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe;
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskiego wzoru uwzględniającego praktyczne zastosowanie tych zmian;
wskazanie najnowszego orzecznictw istotnego dla funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

jak należy sporządzać uchwały wspólnot mieszkaniowych;
jakie elementy powinny zawierać pisma sądowe oraz pozasądowe na konkretnych przykładach;
jak należy sporządzać umowy zawierane przez wspólnoty mieszkaniowe;

na czym polegają i w jakich sprawach będą miały zastosowanie przepisy wprowadzone ustawą z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Liczba stron: 266

Format (wymiary): 16.5x23.7

ISBN: 9788381287838

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0