Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Zbigniew Kmiecik - ebook

Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym ebook

Zbigniew Kmiecik

0,0
84,00 zł

Opis

W publikacji omówiono problemy występujące – w węższym lub szerszym zakresie – w każdym postępowaniu administracyjnym. Sprawdzenie, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika lub członka organu od udziału w postępowaniu, jest elementem badania zdolności prawnej organu do załatwienia konkretnej sprawy (tzw. szczególnej zdolności prawnej), więc musi ono poprzedzać przeprowadzenie każdego postępowania.

Książka pomaga znaleźć odpowiedzi przede wszystkim na następujące pytania:

  1. czemu służy wyłączenie pracownika organu (członka organu kolegialnego) od udziału w postępowaniu administracyjnym;
  2. kiedy pracownik podlega takiemu wyłączeniu;
  3. w jaki sposób następuje wyłączenie pracownika;
  4. jakie są konsekwencje wyłączenia pracownika organu od udziału w postępowaniu;
  5. jakie są konsekwencje udziału w postępowaniu pracownika organu podlegającego wyłączeniu.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla szeroko rozumianego środowiska prawniczego oraz osób biorących udział w procesie stosowania prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza pracowników organów administracji publicznej upoważnionych do załatwiania spraw w formie decyzji. Pisane było także z myślą o studentach kierunków prawniczych i administracyjnych zainteresowanych tytułową problematyką.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF