Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników - Daria Katarzyna Gęsicka - ebook

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników ebook

Daria Katarzyna Gęsicka

0,0
84,51 zł

Opis

W prezentowanej monografii przedstawiono m.in.:

  • rozważania na temat prawa właściwego dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników,
  • regulacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług sieciowych w Unii Europejskiej,
  • zasady odpowiedzialności dostawców usług sieciowych na przykładzie prawa amerykańskiego.
  • Opracowanie obejmuje również analizę najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych, przy czym szczególną uwagę zwrócono na ich wpływ na funkcjonowanie dostawców usług sieciowych.

    Publikacja zawiera także krytyczne rozważania na temat aktualnego stanu prawnego w tym zakresie oraz - jako jedyna obecnie na polskim rynku - szczegółowo odnosi się do projektowanych zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    Adresaci:
    Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników zajmujących się zagadnieniami naruszeń prawa w internecie oraz dostawców usług sieciowych pragnących zabezpieczyć swoją pozycję prawną. Zainteresuje również użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF