Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce - Adam Bodnar - książka

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce książka papierowa

Adam Bodnar

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego publicznego, głównie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dokumentów soft law przyjętych przez Radę Europy, a także praktyka funkcjonowania poszczególnych instytucji potwierdzona dokumentami wewnętrznymi. Ponadto zostały przedstawione dobre praktyki występujące w niektórych państwach – zwłaszcza te, które mogą stanowić wzór dla krajowych organów władzy publicznej.
Autor analizuje m.in.:
- jakie normy konstytucyjne odnoszą się do kwestii wykonywania wyroków ETPC,
- które instytucje krajowe oraz w jakim zakresie są lub powinny być odpowiedzialne za zapewnienie wykonania wyroków ETPC i czy mają wystarczające kompetencje,
- w jaki sposób powinny one korzystać ze swoich uprawnień,
- jak kształtuje się zakres nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC oraz jaki jest jego wpływ na krajowe rozwiązania instytucjonalne.
W monografii uwzględniono Deklarację Kopenhaską przyjętą w dniach 13–14 kwietnia 2018 r., która odnosi się do przyszłości systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz najnowsze zmiany dotyczące sądownictwa w Polsce.

Liczba stron: 640

Format (wymiary): 14.8x20.8

ISBN: 9788381245425

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0