Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego - Ślifirczyk Maciej - książka

Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego książka papierowa

Ślifirczyk Maciej

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobowiązań podatkowych oczywiste jest, że częste są nie tylko przypadki wykonywania zobowiązań podatkowych, lecz także ich niewykonywania. Występują również przypadki zachowań co do których istnieje wątpliwość, czy mogą być traktowane jako wykonanie zobowiązania podatkowego czy też powinny być uznane za nie stanowiące wykonania zobowiązania podatkowego.

W publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego.

Książka poddaje gruntowej i najobszerniejszej w polskim piśmiennictwie analizie obecnie obowiązujące regulacje prawa podatkowego dotyczące wykonania, niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań podatkowych. Podstawą dla tej analizy i wskazania kierunku interpretacji przepisów są przy tym m.in. ustalenia teoretycznoprawne (porządkujące terminologicznie omawiane instytucje prawa podatkowego, rekonstruujące ich budowę z wykorzystaniem pojęć i konstrukcji wykształconych w teorii prawa oraz ich wpływ na strukturę stosunku zobowiązania podatkowego) i historycznoprawne (wskazujące na rozwój omawianych instytucji prawnych na przestrzeni czasu). Na tej podstawie formułowane są ustalenia dotyczące aktualnego stanu prawnego oraz postulaty dotyczące przyszłych regulacji prawnych.
Z książki dowiesz się m.in.:
- Czy na gruncie prawa podatkowego możliwe i celowe jest posługiwanie się pojęciem nienależytego wykonania zobowiązania?
- Jaki jest zakres zastosowania i charakter prawny poszczególnych instytucji prawnych służących wykonaniu zobowiązania podatkowego?
- Kiedy można uznać, że zobowiązanie podatkowe zostało wykonane i w efekcie wygasło, kiedy natomiast należy uznać, że do takiego wykonania nie doszło?
- Jakimi zasadami kierować się przy interpretacji przepisów dotyczących wykonania zobowiązania podatkowego?
- Jaka jest rola pośredników w realizacji zobowiązania podatkowego?
- Jaki jest wpływ poszczególnych instytucji służących wykonaniu zobowiązań podatkowych na strukturę stosunku prawnopodatkowego łączącego wierzyciela podatkowego i podatnika?
- Czy na gruncie prawa podatkowego można mówić o niemożliwości świadczenia podatkowego?
- Jaka jest optymalna prawna regulacja niemożliwości świadczenia podatkowego?
- Jak niewykonanie zobowiązania wpływa na stosunek zobowiązania podatkowego?
- Jakie są uwarunkowania prawnej regulacji konsekwencji niezrealizowania zobowiązania podatkowego w terminie i czy przy ich uwzględnieniu obecna regulacja prawna jest optymalna?
- Jaka powinna być przewidziana przepisami prawa reakcja na taką sytuację?

Liczba stron: 548

Format (wymiary): 15.1x21.1

ISBN: 9788381246415

Oceny
0,0
0
0
0
0
0