Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy - Wiktor Oziębała - ebook

Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy ebook

Wiktor Oziębała

0,0
179,00 zł

Opis

Rezultatem ostatniego kryzysu finansowego były znaczące zmiany w zakresie podejścia do sprawowanego dotąd nadzoru bankowego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Niniejsza publikacja stanowi usystematyzowanie aktywności prawodawcy w tym zakresie wraz z omówieniem jej wpływu na kształt sprawowanego w praktyce nadzoru bankowego. Nadto, praca wzbogacona została o postulaty w zakresie koniecznych zmian jakich należy dokonać w konstrukcji funkcjonującego modelu nadzoru bankowego w Polsce nie tylko na poziomie instytucjonalnym, ale także w kontekście katalogu dostępnych instrumentów nadzorczych. Analiza zawarta w pracy dotyka zarówno istniejącego dotąd nadzoru mikroostrożnosciowego, ale także nowopowstałego nadzoru realizowanego na poziomie makro.

Dzieło to uwzględnia kompleksowe rozważania natury prawnej, które uzupełnione zostały o analizę z zakresu nauk ekonomicznych. Stanowi ono źródło wiedzy przydatne nie tylko teoretykom, ale także praktykom będąc przewodnikiem po obowiązujących regulacjach prawnych z zakresu struktury nadzorczej nad sektorem bankowym.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF