Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny - Janusz Stanek, Aleksander Mańka - ebook

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny ebook

Janusz Stanek, Aleksander Mańka

0,0
17,00 zł

Opis

Praca w swej zasadniczej części opiera się na badaniach empirycznych umożliwiających
eksplorowanie zjawisk w czasie i przestrzeni oraz wykrywanie siły związków, a także
określanie istotności zmiennych. Opracowanie zostało osnute na schemacie typowej triady, z wydzieloną częścią teoretyczną, metodologiczną i empiryczną, choć proporcje tych fragmentów są dalekie od klasycznie stosowanych rozwiązań.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF