Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski - Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller - ebook

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski ebook

Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski

0,0
22,45 zł

Opis

Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zawiera ona wyniki analiz wykonanych na podstawie danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej. W szczególności w publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:

· Co to jest efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych?

· Jaki wpływ na efektywność SSE mają czynniki makroekonomiczne charakteryzujące poziom uprzemysłowienia danego regionu kraju?

· Jaki wpływ miał poziom rozwoju gospodarczego regionów dla wybór lokalizacji inwestycji w SSE?

· Jakie znaczenie mają ulgi podatkowe dla inwestujących w SSE?

· Jakie było wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorstwa działające w SSE?

· Jak oddziałują inwestycje w SSE na spadek bezrobocia w otoczeniu lokalnym?

· Jakie jest znaczenie stref ekonomicznych w rozwoju regionów peryferyjnych?

 

Autorzy udostępniają wyniki badań, na podstawie których prowadzą wnioskowanie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono projekcje finansowe pozwalające w sposób empiryczny zweryfikować wpływ specjalnych stref ekonomicznych zarówno na gospodarkę Polski, jak i na rozwój regionów. Wykonane badania statystyczne dostarczają istotnej wiedzy na temat realnego oddziaływania inwestycji w SSE na spadek bezrobocia, wzrost przedsiębiorczości oraz aktywność samorządów terytorialnych w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF