Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny - Skica Tomasz - książka

Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny książka papierowa

Skica Tomasz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

69,00 zł

Opis

Monografia stanowi opracowanie dedykowane wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego z perspektywy JST. Otwiera ją przegląd oraz omówienie teorii i wyników badań naukowych dedykowanych wyjaśnianiu rozwoju lokalnego. Odniesienie do roli władz lokalnych w kształtowaniu procesów rozwojowych nadaje jej walor praktyczny. Opracowanie dotyka zagadnień obejmujących projektowanie celów strategicznych, instrumentalizację wsparcia oraz ich korelację z gospodarką budżetową JST, a uzyskany obraz gminnej polityki rozwojowej konfrontuje z efektami jej prowadzenia. Publikacja stanowi wynik badań autorskich uwzględniających szereg komplementarnych narzędzi i metod badawczych, których zastosowanie umożliwiło poszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat stymulowania procesów rozwoju lokalnego przez JST.


"Monografia Tomasza Skicy Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia jest wartościową pracą naukową, etapy postępowania są logiczne, przegląd obszernej, wartościowej, nowej, zagranicznej i krajowej literatury został przedstawiony bardzo dobrze i zawiera dobre uporządkowanie współczesnej wiedzy na temat badanego zagadnienia. Również wnioski z analiz przeprowadzonych w części empirycznej pracy są prawidłowe i wartościowe poznawczo. Poszerzają one wiedzę na temat roli samorządu terytorialnego i szerzej innych czynników rozwoju i pozwalają też formułować wnioski praktyczne. (…) Mimo występujących w literaturze wielu opracowań na temat ekonomicznych konsekwencji polityk gminnych, problem zrozumienia efektywności tych polityk jest nadal otwarty i uzasadnione są dalsze szczegółowe badania w ramach tej tematyki. Istotność podjętego problemu i tematyki dotyczącej polityk gmin szczególnie wzrasta wobec pojawiających się nowych barier rozwojowych, wraz z wejściem gospodarki polskiej na poziom średniego rozwoju. Z uwagi na to że ustrój obecnej Polski został zbudowany na mocnym samorządzie terytorialnym, rola tego ostatniego w rozwoju kraju pozostaje wciąż kluczowa."
dr hab. Tomasz Mickiewicz

"Recenzowana monografia została podporządkowana realizacji celu badawczego obejmującego identyfikację oraz analizę czynników sprawczych rozwoju lokalnego, obejmujących wymiar finansowy oraz gospodarczy z silną ekspozycją aspektu przedsiębiorczości. (…) Odpowiedzi na zdefiniowane pytania badawcze dostarczyła estymacja licznych hipotez szczegółowych (…), osadzonych w literaturze przedmiotu oraz relatywizujących uzyskane wyniki z rezultatami prac innych autorów. (…) Monografia autorstwa Tomasza Skicy wypełnia lukę badawczą w stanie istniejącej wiedzy na temat determinant rozwoju lokalnego, a ponadto rozszerza zakres dotychczasowych ustaleń empirycznych o szereg interesujących zależności wzbogacających stan wiedzy z zakresu skuteczności polityk budżetowych na szczeblu lokalnym, zgodności celów strategicznych z ich efektami dla rozwoju lokalnego, a także instrumentalizacją wsparcia procesów rozwojowych. (…) Opracowanie autorstwa Tomasza Skicy uważam za w pełni wartościową pracą naukową potwierdzającą wiedzę merytoryczną Autora, posiadane doświadczenie praktyczne oraz umiejętność łączenia nauki z praktyką."
dr hab. Anna Golejewska

Liczba stron: 554

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788382090642

Oceny
0,0
0
0
0
0
0