Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego - Adam Bodnar, Adam Ploszka - ebook

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego ebook

Adam Bodnar, Adam Ploszka

0,0
212,00 zł

Opis

Księga jubileuszowa powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz zawodowej dr. hab., prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego, który całe swoje życie zawodowe poświęcił budowaniu i umacnianiu praworządności w Polsce, standardów demokratycznych oraz kulturze przestrzegania praw człowieka.

Teksty zgromadzone w Księdze zgrupowano w cztery części: pierwsza nawiązuje do kwestii fundamentalnych o charakterze ustrojowym; druga podejmuje zagadnienia ustrojowego statusu sędziów oraz ich niezależności i niezawisłości, szczególnie w warunkach antyustrojowej presji; trzecia przedstawia różne współczesne wyzwania dla ochrony praw i wolności jednostki; czwarta spogląda na polski kontekst kryzysu praworządności z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz aktywności organów i instytucji UE.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF