Woda i ścieki. Prawny serwis informacyjno-doradczy. Nr 6/2014 - Opracowanie zbiorowe - ebook
Opis

Zmiany w prawie. Pozwolenia wodno-prawne. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na gospodarkę wodną i ściekową. Zarządzanie inwestycjami wod-kan. Budowa infrastruktury wod-kan Prawo budowlane w budownictwie wodnym.

  • Prawa wodnego
  • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • Prawa ochrony środowiska
  • Prawa budowlanego
  • Innych przepisów istotnych w gospodarce wodnej


Pomoże rozwiązać problemy związane z:

  • Pozwoleniem wodnoprawnym
  • Ochroną wód
  • Opłatami i karami
  • Finansowaniem ochrony wód

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Liczba stron: 0