Władza - Obywatele - Informacja Ku nowemu porządkowi prawnemu - Lipowicz Irena - książka

Władza - Obywatele - Informacja Ku nowemu porządkowi prawnemu książka papierowa

Lipowicz Irena

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

„Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu” to Księga pamiątkowa stworzona przez wybitne grono specjalistów pod redakcją prof. dr hab. Ireny Lipowicz poświęcona prof. Teresie Górzyńskiej.

Pani Profesor Teresa Górzyńska wniosła wielki wkład w ukształtowanie idei
i instytucji dostępu do informacji publicznej w Polsce. Choć ostateczny kształt ustawowy, który nadano tej problematyce – jak wskazano w niniejszym tomie – zarówno co do jawności, jak i prawa do informacji ciągle jeszcze odbiega od jej postulatów, to sama idea na długo przed akcesją do Unii Europejskiej zakorzeniła się dzięki temu w polskiej doktrynie prawa publicznego. Księga dla uczczenia pamięci Pani Profesor zawiera ofiarowane jej pamięci przez wielu znaczących autorów teksty z różnych dziedzin prawa publicznego, choć w naturalny sposób koncentrują się one wokół tematów, którymi Pani Profesor zajmowała się przez długie lata.

Czytelnik ma możliwość zapoznania się z referatami poruszającymi następujące zagadnienia:
zasada jawności i prawo do informacji, w tym m.in.:
zasada jawności i prawo do informacji
w świetle poglądów profesor Teresy Górzyńskiej,
pojęcie jawności i jawności rozszerzonej,
sposób ustawowego ograniczania dostępu do informacji publicznej w prawie polskim,
jawność działania administracji publicznej w warunkach przeciążenia informacyjnego;
standardy działania władzy i administracji publicznej oraz jej funkcjonariuszy, w tym m.in.:
miejsce norm kompetencyjnych w systemie prawa administracyjnego,
wpływ zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy na status krajowych funkcjonariuszy publicznych,
profesjonalizacja kadr administracji publicznej z perspektywy nowych regulacji samorządowego prawa urzędniczego,
system zarządzania zasobami ludzkimi polskiej administracji i perspektywy jego rozwoju;
ochrona praw i wolności obywatelskich, w tym m.in.:
informacja prawna jako szczególna postać prawa do informacji publicznej,
z problematyki prawnej wartości życia ludzkiego,
prawo do prywatności i pewności prawa przy wykorzystaniu instrumentów samoregulacyjnych w związku z przetwarzaniem danych jednostki w systemach rozproszonych baz danych (rozproszonych środowiskach),
Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja ochrony wolności i praw obywatelskich;
miscellanea, w tym m.in.:
wina i odpowiedzialność – uwagi na tle wysiedlenia ludności niemieckiej,
uporczywi, uciążliwi, wielokrotnie skazywani – analiza kryminologiczna.

Wszystkie opracowania mimo różnorodnej tematyki składają się jednak na spójną całość, przepojoną szacunkiem dla godności człowieka, otwartością nauki prawa na nowe wyzwania społeczne i technologiczne oraz społeczną wrażliwością na los najsłabszych członków naszego społeczeństwa, często wręcz bezbronnych wobec silnej władzy publicznej.

Publikacja jest kierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków prawa – wszystkich, w kręgu których zainteresowań jest prawo publiczne. Księga pozwala na szersze spojrzenie na problematykę niektórych instytucji oraz pogłębienie wiedzy z prezentowanego tematu.

Liczba stron: 314

Format (wymiary): 17.0x24.5cm

ISBN: 9788325568375

Wydanie: 1