Władysław Odonic. Książę wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239) - Sławomir Pelczar - ebook

Władysław Odonic. Książę wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239) ebook

Sławomir Pelczar

0,0
12,81 zł

Opis

Książka jest biografią Władysława Odonica, jednego z mniej znanych Piastów doby rozbicia dzielnicowego, którego działalnośc przypada na I połowę XIII w. Omawia przebieg walk tego księcia o Wielkopolskę toczonych ze zmiennym szczęściem, najpierw ze stryjem Władysławem Laskonogim, a później z władcą Śląska Henrykiem Brodatym. Interesująco przedstawiają się rozważania na temat udziału Władysława Odonica w  wyprawie krzyżowej, pochodzenia jego żony Jadwigi oraz tzw. wydarzeń gąsawskich z 1227 r. Przeprowadzona analiza materiału źródłowego pozwoliła również odtworzyć grono najbliższych współpracowników syna Odonica, jego relacje z Kościołem i wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF