Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego - Jolanta Grotowska-Leder - ebook

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego ebook

Jolanta Grotowska-Leder

0,0
28,50 zł

Opis

Książka jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych, więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu bezradności opiekuńczo-wychowawczej; samotnego dzieciństwa w rodzinie; lokalnych wzorów solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń i kataklizmów; zasobów i kierunków zmian kapitału społecznego w wybranych płaszczyznach zróżnicowania społecznego; kształcenia integracyjnego; procesów restrukturyzacji i ich wpływu na pamięć zbiorową mieszkańców będzińskich i rudzkich osiedli postprzemysłowych; działań organizacji społecznych wobec osób biednych i wykluczonych; aktywizacyjnych czynników „przełamywania” syndromu kultury ubóstwa; rodzinnych uwarunkowań  przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne