Wielka imigracja - Kowalski Waldemar - książka

Wielka imigracja książka papierowa

Kowalski Waldemar

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy przypomina chronologię i ważniejsze ośrodki osadnictwa szkockiego w Rzeczypospolitej XVI – pierwszej połowy XVII wieku, poglądy na liczebność tych imigrantów oraz stosunek do nich różnych instytucji i grup społecznych. W rozdziale drugim omówiono zagadnienia związane z przyjmowaniem prawa miejskiego przez krakowskich Szkotów. Rozdział trzeci i czwarty poświęcone są ich działalności handlowej: w skali regionalnej i ponadregionalnej oraz na lokalnych rynkach Krakowa i Lublina. Rozdział piąty przybliża warunki materialnego bytowania mieszczan Krakowa tej nacji. W rozdziale szóstym przeanalizowane zostały więzi rodzinne i korporacyjne Szkotów. Obserwacje te zbliżają nas do odpowiedzi na pytanie, jak sami Szkoci postrzegają swą odrębność etniczną i jak ta odrębność kształtowała ich miejsce w wielonarodowej społeczności aglomeracji. Zagadnienia odrębności i solidarności społecznej ukazane zostały także w ostatnim rozdziale, w którym uwzględniono aspekt wyznaniowy oraz stosunek do szwedzkich i siedmiogrodzkich okupantów czasu „potopu”. Dopełnieniem całości jest „Katalog Szkotów związanych z aglomeracją Krakowa w XVI – pierwszej połowie XVII w.”. „Katalog” ten zbiera podstawowe dane określające chronologię przebywania tutaj Szkotów, ich zawody i funkcje oraz więzy genealogiczne. Informacje źródłowe występujące w innych miejscach opracowania powtarzano w „Katalogu” tylko wtedy, gdy było to konieczne.

Liczba stron: 336

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788371335372

Wydanie: 2