Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp - Dominika Perkowska, Klaudyna Saja-Żwirkowska - ebook

Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp ebook

Dominika Perkowska, Klaudyna Saja-Żwirkowska

0,0
43,84 zł

Opis

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp odnoszące się do właściwości wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego podmiotu przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia.
W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF