W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość - Czarnecka-Dzialuk Beata, Drapała Katarzyna, Ostaszewski Paweł i in. - książka

W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość książka papierowa

Czarnecka-Dzialuk Beata, Drapała Katarzyna, Ostaszewski Paweł i in.

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

46,20 zł

Opis

Publikacja składa się z czterech niezależnych raportów z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych w zakładach karnych i w warunkach wolnościowych wobec sprawców przestępstw o charakterze agresji i przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. (…)
To pierwsze w Polsce na taką skalę i z taką rzetelnością metodologiczną przeprowadzone badanie ewaluacyjne programów Treningu Zastępowania Agresji i Duluth, od wielu lat implementowanych w różnych grupach problemowych. (…)
Przedstawienie aktualnie stosowanych wobec sprawców przestępstw agresywnych i przemocowych programów zmierzających do zmiany ich motywacji i reakcji na sytuacje trudne, problemowe i ukazanie, w jakim stopniu i które z tych programów są efektywne ze względu na założone w nich cele, ma niepodważalną i ogromną wartość z punktu widzenia teorii zmiany zachowań, przyczyn prowadzących do dysfunkcjonalnego, aspołecznego czy przestępczego działania. Ma także doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż ukierunkowuje na właściwe wykorzystanie środków materialnych i ludzkich przy wyborze działań zmierzających do ograniczenia agresji i przemocy interpersonalnej oraz przestępczości o tym charakterze.

Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska

Liczba stron: 352

Format (wymiary): 17.5x24.3

ISBN: 9788373838901

Wydanie: 1