W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom V - Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek - ebook

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom V ebook

Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek

0,0
19,95 zł

Opis

Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, cenione przez młodzież wartości w życiu codziennym i znaczenie kultury regionalnej w transmisji międzypokoleniowej. Podjęte rozważania stwarzają zarazem Czytelnikowi z jednej strony – możliwość poznania dziedzictwa kulturowego, tradycji regionalnej oraz wartości tkwiących w tym regionie, a z drugiej – szanse na otwarcie się na inne społeczności, na inne środowiska kulturowe i/lub inne regiony. Wszyscy Autorzy są zgodni co do tego, że życie oraz twórczość naukowa i literacka Profesora Jana Szczepańskiego potwierdzają słuszność tezy o „życiodajnym efekcie pogranicza”.


Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF