VAT w transakcjach międzynarodowych - Baczewska-Golińska Dorota - książka

VAT w transakcjach międzynarodowych książka papierowa

Baczewska-Golińska Dorota

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Dzisiejszy model opodatkowania VAT międzynarodowych dostaw towarów i świadczenia usług jest wynikiem zaimplementowania przez Polskę przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1 z 11.12.2006, z późn. zm.).

W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych – WDT, WNT, importu, eksportu towarów oraz usług – m.in.:

- czynności opodatkowane VAT,
- procedura rejestracji podatników,
- moment powstawania obowiązku podatkowego,
- wymogi dotyczące faktur,
- zasady ustalania miejsca świadczenia usług oraz dostawy towarów,
- szczególne zasady dotyczące sprzedaży wysyłkowej,
- transakcje łańcuchowe i trójstronne,
- zasady stosowania stawki 0%,
- zwolnienia z VAT,
- zasady wykazywania transakcji w deklaracji VAT, informacji podsumowującej oraz inne obowiązki sprawozdawcze.

Przywołane przez autorkę bogate orzecznictwo, zarówno polskich sądów, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE, oraz szereg przykładów pozwala lepiej zrozumieć zawiłe kwestie.

Książka uwzględnia duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) oraz zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.).

Liczba stron: 232

Format (wymiary): 16.6x23.5

ISBN: 9788378043560

Oceny
0,0
0
0
0
0
0