VAT w jednostkach sektora finansów publicznych - Ewa Sokołowska-Strug, Małgorzata Breda, Paweł Barnik, Ewelina Błądek, Magdalena Kozłowska, Ewelina K - książka

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Jednostki należące do sektora finansów publicznych stanowią specyficzny rodzaj podmiotów, które wykonują zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z tego podatku jak również zadania, które są w ogóle poza jego zakresem. To zaś powoduje, że rozliczenia tych jednostek stają się niezmiernie trudne i skomplikowane. Nie tylko w zakresie „rozpoznawania” transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ich prawidłowego dokumentowania i rozliczania, ale przede wszystkim w zakresie prawidłowego odliczenia podatku naliczonego.

Z myślą o wszystkich JSFP, które na co dzień dokonują rozliczeń transakcji gospodarczych w zakresie podatku VAT zespół ECDDP przygotował książkę:

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

W publikacji zostały przedstawione m.in. rewolucyjne zmiany jakie ustawodawca wprowadza od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego właśnie w podmiotach należących do JSFP.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

* jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego, gdy zakup służy jednocześnie działalności opodatkowanej (ewentualnie opodatkowanej oraz zwolnionej) jak i niepodlegającej opodatkowaniu (odliczanie podatku naliczonego wg tzw. struktury),
* co od 1.1.2016 r. w zasadach odliczenia podatku naliczonego zmieni tzw. prewspółczynnik,
* jakie są zasady odliczeń częściowych i korekt podatku naliczonego w JSFP,
* jakie czynności dokonywane przez JSFP rodzą obowiązek podatkowy w podatku VAT (i jaką stawką należy je opodatkować), a które pozostają poza zakresem podatku VAT,
* jakie są zasady opodatkowania obrotu nieruchomościami (w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, zamiany),
* jakie są zasady opodatkowania dotacji, subwencji oraz dopłat o podobnym charakterze,
* jak rozpoznać obowiązek podatkowy (z chwilą wystawienia faktury, wykonania usługi, otrzymania zapłaty, w inny sposób),
* jak uzyskać zwrot VAT na rachunek bankowy,
* jak sporządzać deklaracje i prowadzić rejestry VAT,
* jakie są zasady wystawiania faktur przez JSFP (w tym opis rozliczeń przy refakturowaniu),
* jakie JSFP są zobowiązane do stosowania kas rejestrujących,
* jak rozliczyć zakup towarów/usług nabywanych z zagranicy.

Książka ta zawiera:

* 13 rozbudowanych rozdziałów omawiających szczegółowo zasady rozliczania podatku VAT w JSFP,
* 36 odpowiedzi na najczęściej zadawane przez JSFP pytania w zakresie VAT,
* wzory formularzy podatkowych,
* liczne wyroki sądowe i interpretacje podatkowe (najnowsze: wydane w 2013 r. oraz 2014 r.).

Liczba stron: 620

Format (wymiary): 16.5x23.8

ISBN: 9788325575298

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0