Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej - Woźniczko Karolina, Dragon Grzegorz, Łyszczarz Michał, Lachiewicz Wojciech - książka

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej książka papierowa

Woźniczko Karolina, Dragon Grzegorz, Łyszczarz Michał, Lachiewicz Wojciech

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową.
Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki oświatowe. Należy tu wymienić:
zasady przeprowadzania rekrutacji na nowych zasadach,
problemy związane z wdrażaniem w życie programu darmowych podręczników,
najważniejsze obowiązki i zadania dyrektora wynikające z przepisów oświatowych – szczegółowo omawiamy 20 zadań dyrektorów (w zakresie spraw pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych, egzekwowania obowiązku szkolnego, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom itp.),
dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych w oświacie,
status prawny dyrektora – jako pracodawcy dla zatrudnionych w jednostce pracowników, a także jako pracownika,
zasady sporządzania funkcjonujących w szkole, przedszkolu i placówce dokumentów wewnętrznych,
zasady odpowiedzialności dyrektora z tytułu zarządzania jednostką oświatową, a także zasady odpowiedzialności porządkowo-dyscyplinarnej pracowników,
gospodarka finansowa w oświacie – pokazujemy jak czytać plany finansowe i jakie są zasady zaciągania zobowiązań finansowych przez dyrektorów

Książka została podzielona na 7 części:
Zasady powołania i odwołania dyrektorów
Kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Rekrutacja uczniów do publicznych jednostek oświatowych
Gospodarka finansowa
Prawo pracy
Odpowiedzialność
Dokumentacja wewnętrzna w jednostce

Liczba stron: 654

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788325569266

Wydanie: 1