Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce - Alfreda Kamińska - książka

Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce książka papierowa

Alfreda Kamińska

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikację można polecić jako monografię dającą użyteczną wiedzę z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Autorka na podstawie studiów literatury i badań empirycznych ukazuje powiązania między innowacyjnością przedsiębiorstw a czynnikami regionalnymi.

Opracowanie jest oryginalne, dotyczy ważnej i bardzo aktualnej problematyki. Stanowi istotny wkład w problematykę zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, zawiera wiele nowych wątków charakteryzujących znaczenie czynników regionalnych, mających wpływ na tworzenie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.

Ważnym walorem monografii jest analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 265 przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego i 259 przedsiębiorstw województwa śląskiego, dotyczących oceny oddziaływania uwarunkowań regionalnych.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Barbary Bojewskiej, prof. SGH


Książka „Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce":
• stanowi oryginalny wkład w poznanie problemu regionalnych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw,
• proponuje właściwe podejście metodyczne do jego rozwiązania,
• analizuje różne koncepcje teoretyczne i proponuje autorskie rozwiązania problemu innowacyjności przedsiębiorstw,
• określa warunki realizacji koncepcji innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.

Przeprowadzone badania własne pozwoliły Autorce na wieloaspektową analizę regionalnych uwarunkowań wpływających na innowacyjność różnych podmiotów oraz opracowanie wniosków i rekomendacji dla praktyki gospodarczej.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ewy Bojar

Liczba stron: 400

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788375569742