Uwarunkowania dynamiki wydajności źródeł na pograniczu Roztocza Zachodniego i wzniesień Urzędowskich - Chabudziński Łukasz - książka

Uwarunkowania dynamiki wydajności źródeł na pograniczu Roztocza Zachodniego i wzniesień Urzędowskich książka papierowa

Chabudziński Łukasz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

42,00 zł

Opis

„Monografia [...] prezentuje wyniki badań i analiz, które miały na celu rozpoznanie i ocenę krótko- i długookresowej dynamiki wydajności siedemnastu wybranych źródeł bijących na słabo dotąd rozpoznanym krenologicznie obszarze pogranicza Roztocza Zachodniego i Wzniesień Urzędowskich. Autor podejmuje jednocześnie udaną próbę unifikacji dotychczasowych poglądów na temat zasilania, krążenia i drenażu wód podziemnych na całej Wyżynie Lubelskiej. Przedstawia także autorskie modele sposobów zasilania dolin i funkcjonowania wypływów wód podziemnych na tym terenie w aspekcie lokalnych warunków środowiskowych. Omówione w pracy koncepcje przebiegu procesów infiltracji, przepływu oraz drenażu wód porowych i szczelinowych w analizowanych zlewniach źródeł są logiczne, dobrze udokumentowane badaniami własnymi i szczegółową literaturą, a także interesujące z punktu widzenia metodycznego. Mają cechy nowatorskich modeli konceptualnych, wartościowych zarówno pod względem poznawczym, jak i dydaktycznym”.

Prof. dr hab. Paweł Jokiel

Liczba stron: 158

ISBN: 9788322792995