Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych ebook

dr inż. Marcin Dębowski, dr inż. Marcin Zieliński

(0)

Ebooka przeczytasz na:

komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Zabezpieczenie: watermark

Opis ebooka Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych - dr inż. Marcin Dębowski, dr inż. Marcin Zieliński

Tematyka

Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w sposób właściwy mogą zapewnić całkowite oczyszczenie ścieków i uzyskanie parametrów pozwalających na ich bezpośrednie odprowadzenie do wód powierzchniowych.

 

Osiągnięcie wydajnej redukcji stężenia związków biogennych i węglowych w wielu przypadkach jest zadaniem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym bez przeprowadzenia odpowiednich zabiegów technologicznych i prac modernizacyjnych.

Publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących i funkcjonujących obiektów. Poznanie potencjalnych możliwości aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń oraz technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków.Korzyści

  • omawia metody i urządzenia, które pozwalają na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków pod względem degradacji substancji związków organicznych, usunięcia azotu oraz biologicznej precypitacji związków fosforu;
  • pomaga w dobraniu odpowiedniej technologii dla konkretnych oczyszczalni ścieków;
  • przedstawia nowe, niestosowane powszechnie metody;
  • posiada wygodną formę - plik PDF, który ułatwi szybkie wyszukanie informacji.

Opinie o ebooku Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych - dr inż. Marcin Dębowski, dr inż. Marcin Zieliński