Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r. - Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Dominika Perkowska - ebook

Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r. ebook

Agata Hryc-Ląd, Andrzela Gawrońska-Baran, Dominika Perkowska

0,0
91,33 zł

Opis

Uchwalona 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych – weszła w życie 19 października 2014 r. Nie jest to zmiana kosmetyczna. Wprowadza kilka nowych rozwiązań zobowiązujących czy to zamawiającego, czy wykonawcę do określonego działania. Gdy któreś z tych działań nie zostanie podjęte przez stronę postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednim czasie, konsekwencje murowane.

 

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:

• odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,

• wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,

• powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,

• zatrzymania wadium.

Wskazówki ekspertów, jak stosować zmienione przepisy, można znaleźć w "Ustawie Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r.”.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

MOBI
PDF


Podobne