Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz z płytą CD - Królak Barbara, Rączka Marek - książka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz z płytą CD książka papierowa

Królak Barbara, Rączka Marek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Jedyny praktyczny komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej napisany z myślą o pracownikach jednostek pomocy społecznej

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców- zarówno teoretyków, jak i praktyków. Autorzy skupiają się na stronie „użytkowej” przepisów, ograniczając rozważania o charakterze naukowym – z pewnością istotne, lecz mniej ważne w codziennej pracy z wykorzystaniem postanowień tego aktu prawnego.

Regulowana ustawą problematyka jest nie tylko materią wrażliwą, nasyconą sporym ładunkiem emocjonalnym, ale niezwykle trudną dla samego dziecka. Dlatego wydawnictwo C.H. Beck przygotowało komentarz omawiający praktykę stosowania przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w realiach funkcjonowania jednostek opieki społecznej.

Najważniejsze atuty publikacji:

Ok. 60 wzorów dokumentów, decyzji niezbędnych w działania jednostki pomocy społecznej. Wszystkie wzory dostępne są także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD,
Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy pomocy społecznej,
Wiele przykładów i omówienia kontrowersyjnych zagadnień,
Uwzględnienie najnowszych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego,
Szczegółowe omówienie roli asystenta rodziny,
Omówienie różnych form wsparcia rodziny.

Liczba stron: 920

Format (wymiary): 16.5x23.8cm

ISBN: 9788325591236

Wydanie: 1