Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz - Krzysztof Ślebzak, Daniel Eryk Lach, Sebastian Samol - ebook

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz ebook

Krzysztof Ślebzak, Daniel Eryk Lach, Sebastian Samol

0,0
62,32 zł

Opis

W komentarzu omówione zostały przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Autorzy wnikliwej analizie poddają zagadnienia dotyczące rodzajów świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunków ich nabywania, ustalania ich wysokości i zasad wypłaty. Szczegółowo przestawiono kwestie związne z różnicowaniem stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, a także finansowania prewencji wypadkowej. Pubilkacja prezentuje bogaty i usystematyzowany wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Szczegółowe informacje zawarte w komentarzu mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu problemów, z jaki spotykają się w pracodawcy, pracownicy, inspektorzy BHP oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skierowana jest również do sędziów orzekających w sprawach dotycząych roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych a także do radców prawnych i adwokatów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF